Encamên lêgerînê
awawokî rd gülünççe
awawokî bûn l/ngh gülünçleşmek
awawokî kirin l/ngh gülünçleştirmek
awawokîbûn m gülünçleşme
awawokîkirin m gülünçleştirme