Encamên lêgerînê
avlorik rd 1. azgın (cinsel istekleri aşırı olan) 2. uçkuruna düşkün, zampara
avlorikî m azgınlık (cinsel istekleri aşırılaşmış olan)
avlorikî bûn l/ngh azgınlaşmak (cinsel istekleri aşırılaşmak)
avlorikî kirin l/gh azıtmak
avlorikîbûn m azgınlaşma
avlorikîkirin m azıtma