Encamên lêgerînê
ateş kes bnr ateşkes
bnr ateşkes
ateş kesilmek 1) bûn xwê û ketin agir, bûn wekî agir, bûn wekî barûd, agir ji dev rijîn 2) bûn wekî a gir, bûn afat (ji bo kesê jêhatî yê ku zehfdixebite)
1) bûn xwê û ketin agir, bûn wekî agir, bûn wekî barûd, agir ji dev rijîn 2) bûn wekî agir, bûn afat (ji bo kesê jêhatî yê ku zehf dixebite)
I) Bûn xwê û ketin agir. Bûn wek agir. Bûn wek barûd. Agir ji dev rijîn. II) Bûn wek agir. Bûn wek afat. (ji bo kesê jêhatî)
ateş kesmek agir birîn, agir qut ki­rin, agir bestin, agir rawestandin
agir birîn, agir qut kirin, agir bestin, agir rawestandin