Encamên lêgerînê
asal sereke, bingehî rd
sereke, bingehîrd
asal sayılar jimarên pêşemîn, jimareyên jimarde mat.
jimarên pêşemîn, jimareyên jimarde mat
asalak 1. kimê, parazît 2. kurtêlxur, kurtclx wer, muftexur, mijoxwer, parîxwer (ji bo kesên ku li ser pişta hinekî din dixwe) (mec) nd/rd
1. kimê, parazît 2. kurtêlxur, kurtêlxwer, muftexur, mijoxwer, parîxwer (ji bo kesên ku li ser pişta hinekî din dixwe) (mec) nd/rd
bilimi kimênasî, parazîtolojî m
asalak bilimi kimênasî, parazitoloji
asalaklık 1. kimêtî, parazitî 2. kurtêlxwarî, parîxwerî, miftexurî, mijoxwerî (mec)
1. kimêtî, parazîtî 2. kurtêlxwarî, parîxwerî, miftexurî, mijoxwerî (mec) m
asalet 1. torinî, maqûlî, zadeganî, hilawî, resenatî, esalet 2. esalet (kesê ku peywirekê hildaye ser xwe, kesê xwediyê wê peywi rê ye, dijraberê wekîlîyê) asaleten
1. torinî, maqûlî, zadeganî, hilawî, resenatî, esalet 2. esalet (kesê ku peywirekê hildaye ser xwe, kesê xwediyê wê peywirê ye, dijraberê wekîlîyê) m
asaleten 1. esaleten, di peywirekê de bi bingehî; dijraberî wekaleten 2. li ser navê xwe tevgerîn h
asaleten atama tayinkirina esaletiyê hiq.
tayinkirina esaletî hiq
asalbend bot 1. aselbent (Styrax oêicinalis) 2. m aselbent