Encamên lêgerînê
asıl 1. resen, esil *belgenin aslını getirin=eslê vê belgeye bînin n 2. kok, jêderk, çavkanî *yazının aslı resimdir=koka nivîsê wêne ye 3. rastî, heqîqet *insan aslını inkar et­memeli=divê mirov eslê xwe inkar meke 5. rast, heqîqî *asıl maksat bu değil=mexseda rast ne ev e rd 6. hîm, bingehîn rd 7. esil (tiştê ku wesfên tê xwestin tê de hene) rd 8. di serî de, serê pêşîn *kaba­hat asıl bundadır=qebahet sere peşin di vî de ye rd/h
1. resen, esl * belgenin aslını getirin eslê vê belgeyê bîninn 2. kok, jêderk, çavkanî * yazının aslı resimdir koka nivîsê wêne yem 3. rastî, heqîqetm 4. esl, cîl, dunde, nesep * insan aslını inkar etmemeli divê mirov eslê xwe înkar mekem 5. rast, heqîqî * asıl maksat bu değil mexseda rast ne ev erd 6. hîm, bingehînrd 7. esil (tiştê ku wesfên tê xwestin tê de hene)rd 8. di serî de, serê pêşîn * kabahat asıl bundadır qebahet serê pêşîn di vî de ye rd/h
asıl meseleye gelmek hatin ser dabaşa xwe, (mele) devê pitpitkê girtin
asıl meseleye gelmek hatin ser dabaşa xwe, (mele) devê pitpitkê girtin
asıl sayılar 1) jimarnavên bingehîn rz 2) jimarên bihgehîn mat
1) jimarnavên bingehîn rz 2) jimarên bihgehîn mat
asıl vurgu derblêdana esil rz
derblêdana esil rz (bir şeyin)
asılanma sûdwarbûn, sûdmendbûn, havildarbûn m
asılanmak 1. sûdwar bûn, sûdmend bûn, havildar bûn l/gh 2. jê kêr dîtin, jê kelk girtin, jê sûd girtin, jê feydeyê dîtin, jê sûd wergirtin l/bw
asılı hilawistî, daleqandî, dardekirî rd
hilawistî, daleqandî, dardekirî rd
asılı astarı esehiya (tiştekî)
asılı astarı olmamak binê (tiştekî) tune bûn, ji binî de vir bûn
asılı çıkmak binê (tiştekî) derketin, rastiya (tiştekî) derketin
asılı faslı olmamak binê (tiştekî) tune bûn, ji binî de vir bûn
asılı faslı yok bêbinî ye, vir
asılı nesli esl û feslê (yekî)
asıllı bi eslê xwe *ıngiliz asıllı adam=mirovê bi eslê xwe ingiliz h
bi eslê xwe * İngiliz asıllı adam mirovê bi eslê xwe Îngilîz h
asılma 1. daleqîn, bidardebûn, hilawisîn 2. kişandin (mec) 3. diberdan, israrkirin 4. rahiştin m
1. daleqîn, bidardebûn, hilawisîn 2. kişandin (mec) 3. diberdan, israrkirin 4. rahiştin m
asılmak 1. daleqîn, hilawisîn, bi dar de bûn 2. hatin dardekirin, hatin hilawistin, hatin daleqandin l/tb 3. xwe pê ve daleqandin 4. kişandin *çocuk annesinin eteğine asıldı=zarok dawa diya xwe kişand 5. di ber (yekî) dan, ısrar kirin 6. rahiştin, dest avêtin (tiştekî) *hızla küreklere asıldı=bi lez û bez rahişte bêrikan 7. hatin daleqan­din, hatin dardekirin, hatin lidarxistin, ha­tin îdamkirin l/tb asılsız (xebera) bêbinî, nerast, derew rd
1. daleqîn l/ngh, hilawisîn l/ngh, bi dar de bûn l/bw 2. hatin dardekirin, hatin hilawistin, hatin daleqandin l/tb 3. xwe pê ve daleqandin l/bw 4. kişandin * çocuk annesinin eteğine asıldı zarok dawa diya xwe kişand l/gh 5. di ber (yekî) dan l/bw, israr kirin l/gh 6. rahiştin l/gh, dest avêtin (tiştekî) l/bw * hızla küreklere asıldı bi lez û bez rahişte bêrikan 7. hatin daleqandin, hatin dardekirin, hatin lidarxistin, hatin îdamkirin l/tb
asılsız (xebera) bêbinî, nerast, derew rd
asıltı süspansiyon fiz/m
suspansiyon fiz/m
asıl binaşe (n), esl (n), esas (n)
asıl sayılar hûmarnameyê bingeyî (zh)
asılı (idam edilmiş olan) dardekerda (m), dardekerdîye (m), dardekerde (n), radareşta (m), radareştîye (m), radareşte (n), leqnaya (m), leqnayîye (m), leqnaye (n), aliqnaya (m), aliqnayîye (m), aliqnaye (m), daliqnaya, daliqnayîye (m), daliqnaye (n), îdamkerda (m), îdamkerdîye (m), îdamkerde (n), xeniqnaya (m), xeniqnayîye (m), xeniqnaye (n)
asılma (idam edilme) dardebîyayîş (n), ameyîşdardekerdiş (n), radarerzîyayîş (n), ameyîşleqnayîş (n), aliqîyayîş (n), ameyîşaliqnayîş (n), daliqîyayîş (n), ameyîşdaliqnayîş (n), îdambîyayîş (n), xeniqîyayîş (n), ameyîşxeniqnayîş (n)
asılmak (idam edilmek) darde bîyene, ameyene darde kerdene, ra dar erzîyayene, ameyene leqnayene, aliqîyayene, ameyene aliqnayene, daliqîyayene, ameyene daliqnayene, îdam bîyene, xeniqîyayene, ameyene xeniqnayene, erzîyayene kendîl