Encamên lêgerînê
arzing çırpı.
arzing (i) m çene
arzing (ii) m şehvet
arzingdar rd şehvetli
arzingî rd şehvanî
arzingî bûn l/ngh kösnülmek
arzingîbûn m kösnülme
arzingîtî kösnüllük, şehvaniyet