Encamên lêgerînê
arikî rz/rd damaksı, damaksıl
arikî bûn l/ngh damaksıllaşmak
arikî kirin l/gh damaksıllaştırmak
arikîbûn rz/m damaksıllaşma
arikîbûyî rz/rd damaksıllaşmış
arikîkirin m damaksıllaştırma