Encamên lêgerînê
arik m 1. damak 2. tavan
arik (i) m unlu içli köfte
arika dev a jêrîn ant/nd alt damak
arikî rz/rd damaksı, damaksıl
arikî bûn l/ngh damaksıllaşmak
arikî kirin l/gh damaksıllaştırmak
arikîbûn rz/m damaksıllaşma
arikîbûyî rz/rd damaksıllaşmış
arikîkirin m damaksıllaştırma
arik (navdêr, mê) arê ji mişarkirina daran peyda dibe arê genim nok piskêt, toz û htd
arik m. ana. xozrig, asmênê fekî, asmaqê fekî, zimarik, azmînek, azmênê fekî n.
arika dev a jêrin n. xozrigo cêrên, zimariko cêrên, asmênê fekî yo binên n.