Encamên lêgerînê
arû salatalık.
m hiyar, salatalık
arûf bot/m 1. hıyar (Cucumis sativus) 2. hıyar (bu bitkinin ürünü)
arûg bnr arîk
arûk m bulgurlu köfte
arûng erik.
bot/m 1. kayısı, mışmış (Prunus armeniaca) 2. kayısı, mışmış (bu bitkinin meyvesi)
arûngfiroş nd/t kaysıcı (kayısı satan)
arûngfiroşî m kaysıcılık
arûnî rd 1. huysuz 2. yaramaz, azgın (çocuk)
arûnî bûn l/gh 1. huysuzlaşmak, huysuzlanmak 2. azmak, şımarmak
huysuz olmak
arûnî kirin l/gh 1. huysuzlaştırmak 2. azdırmak, şımartmak
arûnîbûn m 1. huysuzlaşma, huysuzlanma 2. azma, şımarma
arûnîbûyî rd 1. huysuzlaşmış 2. azmış, şımarmış
arûnîbûyîn m 1. huysuzlaşma, huysuzlanış 2. azma, şımarma
arûnîkirî rd 1. huysuzlaştırılmış 2. azdırılmış, sımartılmış olan
arûnîkirin m 1. huysuzlaştırma 2. azdırma, şımartma
arûnîtî m 1. huysuzluk 2. azgınlık (çocuklar için)
arûnîtî kirin huysuzluk etmek
arûdu (Zazaki) arûdu, agir û ewan tiştên ku du agir tên
arûg (Zazaki) êrûg, lat. prunus, şêlare, zerdele
arû m. bot. xiyar, xeyar n.
arûf m. bot. xiyar, xeyar n.
arûnî rd. bêxuy, xuynêpak, bêxuyset, serkês
arûz m. ede. arûze m.