Encamên lêgerînê
aqil bi peran nayê pis gotina pêşiyan wekî aqil bi pereyan nabe piştgirî. aqil bi pereyan naxebite. divê aqilê mirovan ji xwezayî de an bi azmunan ûperwerdehiyê bixebite.mirovin hene ku dewlemend in lê aqilê wan wekî yê xizanekî ne pêşketî ye.