Encamên lêgerînê
aptallık bûdelayî, debengî, baletî, gewcî, fodilî, bomiktî, çopikî, xêtî, xêtikî, xêvtî, xêviktî, xirexavtî, evdaltî, ehmeqtî
aptallık etmek bûdelayî kirin, debangî kirin, baletî kirin, fodilî kirin, bomiktî kirin, çopikî kirin, xêtî kirin, xêtikî kirin, xêvtî kirin, xêviktî kirin, xirexavtî kirin, evdaltî kirin, ehmeqtî kirin
aptallık et­mek bûdelayî kirin, debangî kirin, baletî kirin, fodilî kirin, bomiktî kirin, çopikî ki­rin, xêtî kirin, xêtikî kirin, xêvtî kirin, xâviktî kirin, xirexavtî kirin, evdaltî kirin, ehmeqtî kirin
aptallıka vurmak xwe li keregêjiyê danîn, xwe li evdaliyê danîn, xwe li xêvoktiyê danîn, xwe li xirexavtiyê danîn, xwe li bomiktiyê danîn