Encamên lêgerînê
antik kevnare, antîk (tiştê ku bi şaristaniya serdema pêşîn an jî ya bi şaristaniya Yewnan û Romayê re têkildar e) rd/nd
kevnare, antîk (tiştê ku bi şaristaniya serdema pêşîn an jî ya bi şaristaniya Yewnan û Romayê re têkildar e) rd/nd
antik çağ 1. serdema kevnare, serdema an­tîk (serdema geşbûn û pêşketina şaristani­ya Yewnan a kevn û Romayê) 2. serdema kevnare, serdema antîk (tiştê ku xweserî vê serdemê ye) rd/nd
1. serdema kevnare, serdema antîk (serdema geşbûn û pêşketina şaristaniya Yewnana kevn û Romayê) 2. serdema kevnare, serdema antîk (tiştê ku xweserî vê serdemê ye) rd/nd
antika 1. kevnare, entîke, antika (ji bo ese rên ku ji serdema pêşîn maye an jî tiştê ku nirxeke wê ya dîrokî heye) 2. entîke, ecêb, seyr (mec) *hasılı antika bir herîf=bi kurtasî mirovekî entîke ye rd 3. takêş (ji destmal, çarşef û tiştên wisa avo tê kişan­din, sidê jî bi derziyê tê hevrêzkirin, a wi­sa li kenarên wan wekî dantêl tê çêkirin) 4. kevnare, antîk
1. kevnare, entîke, antîka (ji bo eserên ku ji serdema pêşîn maye an jî tiştê ku nirxeke wê ya dîrokî heye)m 2. entîke, ecêb, seyr (mec) * hasılı antika bir herif bi kurtasî mirovekî entîke yerd 3. takêş (ji destmal, çarşef û tiştên wisa avo tê kişandin, sidê jî bi derziyê tê hevrêzkirin, a wisa li kenarên wan wekî dantêl tê çêkirin)m 4. kevnare, antîkm
antikacı 1. kevnarefıroş, entîkefîroş 2. kev narezan, kevnezan (kesê ku bi tiştê kevna­re bilî dibe) 3. kevnarevan, kevnedar, entîkevan (berhevkarê tiştên entîke) antikacılık
1. kevnarefiroş, entîkefiroş 2. kevnarezan, kevnezan (kesê ku bi tiştê kevnare bilî dibe) 3. kevnarevan, kevnedar, entîkevan (berhevkarê tiştên entîke) nd/nt
antikacılık 1. kevnarefiroşî, entîkefiroşî 2. kevnarezanî 3. kevnarevanî, kevnedarî, entîkevanî m
antikalık 1, entîketî 2. entîketî, ecêbî, seyrî (mec)
1. entîketî 2. entîketî, ecêbî, seyrî (mec) m
antikasını bilmek ji tiştên herî baş fêmkirin
Ji tiştên herî baş fêm kirin.
antikatot antikatot m
antîkatot m
antikite antîkîte (di dîrokê de serdema pê­şin) m
antîkîte (di dîrokê de serdema pêşîn) m
antikomünist antîkomunîst rd
antîkomunîst rd
antikomünizm antîkomunîzm
antîkomunîzm m
antikor antîkor m
antîkor m
antik kevnar
kevnare
qedîm