Encamên lêgerînê
aloz rd 1. karışık, karmaşık, mudil kompleks (hemen kavranamayan, çözümü güç olan) * rewşeke aloz karmaşık bir durum 2. karışık (açık seçik olmayan, anlaşılması güç) 3. çetin, çetrefil, girift, girişik. çetrefilli 4. çetrefil (yapı ve ses kurallarına aykırı kullanılan dil) 5. hırçın, haşin, kaba, incelikten yoksun 6. soğuk, fırtınalı hava 7. çörük 8. m kargaşa, karışıklık
aloz bûn l/ngh 1. karmaşıklaşmak, karışıklaşmak * mêjiyê min aloz bû beynim karmaşıklaştı 2. çetrefilleşmek, girift olmak 3. hırçınlaşmak, kabalaşmak 5. dallanmak (bir iş güç duruma gelmek, karışık hal almak)
alozandî rd 1. karmaşık, karmaşık, hale getirilmiş, komplike * gilokek porê alozandî karmaşık saç 2. çetrefilleştirilmiş 3.
alozandin m 1. karmaşıklaştırma, karmaşık hale getirme 2. çetrefilleştirme, giriftleştirme
l/gh 1. karmaşıklaştırmak, karmaşık hale getirmek 2. çetrefilleştirmek, giriftleştirmek
alozbar rd 1. karışık, karmaşık 2. girift, çetrefil 3. çürüyebilen
alozbûn m 1. karmaşıklaşma, karışıklaşma 3. hırçınlaşma, kabalaşma 5. dallanma (bir iş güç duruma gelme, karışık hal alma)
alozbûnî m karmaşıklık
alozdar rd giriftar
alozdar bûn l/ngh giriftar olmak
alozdarbûn m giriftar olma
alozî m 1. karışıklık, kargaşa, karmaşa, kaos, başıboşluk 2. giriftlik 3. sorun, problem, düğüm (karışık durum) 4. çürüklük
alozî çêkirin kargaşa yaratmak
alozî derxistin kargaşa çıkarmak
alozîtî m kargaşalık
alozkar rd/nd 1. kargaşacı 2. fitneci, karıştırıcı
alozkarî m 1. kargaşacılık 2. fitnecilik, karıştırıcılık
alozker bnr alozkar
alozkerî bnr alozkarî
alozkirî rd 1. karmaşıklaştırılmış, karmaşık hale getirilmiş 2. çetrefilleştirilmiş 3. dallandırılmış
alozkirin m 1. karmaşıklaştırma, karmaşık hale getirme 2. çetrefilleştirme 3. dallandırma
l/gh 1. karmaşıklaştırmak, karmaşık hale getirmek 2. çetrefilleştirmek 3. dallandırmak
alozokî rd 1. komplike 2. çetrefilce
aloz (rengdêr) dijwar, zehmet, zor, asê, tevlihev, têkil, ne saf, ne sade.
Herwiha: alûz.
Herwiha: Lêker: aloziyan alozîn alozandin aloz bûn aloz kirin Navdêr: aloziyan alozîn alozandin alozbûn alozkirin Rengdêr: aloziyayî alozî alozandî alozbûyî alozkirî.
: alizandin alizandî alizî alizîn alizîner aliziyayî alozî alozker.
ji: jiarami.
Bikaranîn: Lêker: aloz bûn, aloz kirin. Navdêr: alozbûn, alozkirin Rengdêr: alozbûyî, alozkirî
aloz bîyene (Zazaki) aloz bûn
aloz bûn (lêker)(Binihêre:) aloz
aloz kirdin (Soranî) tevlihev kirin, alozandin, şêlandin
aloz kirin (lêker)(Binihêre:) aloz
alozbar (rengdêr) şelibar, aloz, şêlî.
ji: aloz +-bar
alozbarîtî (navdêr, mê) alozîtî.
ji: alozbar +-îtî
alozbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) aloz
alozbûyî (rengdêr) (Binihêre:) aloz
alozdar (rengdêr) helwest, girîfdar.
ji: aloz +-dar
alozgeh (navdêr, mê) giriftarî.
ji: aloz +-geh
alozî (navdêr, mê) qerqeşe, geremol, kompleks, arîşe, pirsgirêk, şêlûbêlî, xileport, xirtoçe, tevlihevî, mişeweş, qalmeqalm, alozbûn, kêşe, girift, tengeje, gelş, gelemşe, problem, mişkîle, krîz, qeyran, dîlema, pirs, doz, bela, nexweşî, bêahengî, gengeşe, şerrenîx, tevlihev, zirpe.
Herwiha: alozîtî, aloztî, alûzî, alûzîtî, alûztî.
ji: aloz + -î
alozî çêkirin (lêker) teşqele çêkirin, tevlihevî çêkirin, geremol çêkirin, bela derxistin, teşqele derxistin.
ji: alozî + çêkirin
alozîyayene (Zazaki) aloz buyin
alozîyene (Zazaki) (lêker)alizîn, alozîn
alozker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê aloz dike, teşqeleker, geremolker, berhevdêr, gelac.
ji: aloz + -ker
alozkerî (navdêr, mê) teşqelekerî, geremolkerî, berhevdêrî, berhevdanî, gelacî, fesadî, ewanî, tevdanî, şofarî, fitnekarî, fitnetî.
ji: aloz +-kerî
alozkî (navdêr, mê) aloz.
ji: aloz +-kî
alozkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye aloz kirin
alozkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) aloz
aloznayene (Zazaki) (lêker)alizandin, alozandin
aloznayiş (Zazaki) alozandin, helisandin, rizîn, pûç kirin. : Balîcanê me yên sor helisîn. : Gozê me pûç bûn. : Toraqê me qûsyaye; Vilînceyê mi alozya Firingî ma helisyayî:Benîştê min alozî
aloznîyayene (Zazaki) (lêker) hatin alozandin
alozyaye (Zazaki) (rengdêr) alozî, helisî, pûç, pûçerax, pûç, rizî
alozyayîş (Zazaki) (navdêr)alozîn, pûçbûn yan jî xeripîna tiştekî
aloz scattered, random
aloz rd. puç, çurig, rizaye, poyaye
rd. alangin, alozin, alozdar, alangdar
aloz bûn g. têalazîyene, têmîyan bîyene, têalangîyene, werê kewtene, têmîyan kewtene, aloz bîyene, aliziyene, alazîyene, aluzîyene
alozbar rd. rizbar
alozdar rd. alangin, alozin, alozdar, alangdar
alozdar bûn lng. alangin bîyene, alozin bîyene, alozdar bîyene, alangdar bîyene
alozî m. sêlûpêl, anarsî, alozîye, têmîyanîye, qergundî, xilopilo, tesqele, babagundî, babagunîye n.
rd. pisîye, pugye, pisênî, puçênî
aloz tevlihev, dijwar, aloz, şêlî
aloz kirdin tevlihev kirin, alozandin, şêlandin