Encamên lêgerînê
allegretto alegreto (dide nîşan ku parçeyeke muzîkê ji alegroyê girantir tê jendin) mzk/h
alegreto (dide nîşan ku parçeyeke muzîkê ji alegroyê girantir tê jendin) mzk/h
allem bi dorê ketin, di biwêja "allem etmek kallem etmek" de dibihure, ku tê wateya ji bo helkirina tiştekî serîdana li hertiştê ko neyî *allem etti kallem etti kadının parasını aldı=geldi bi dora jinikê ket pereyê wê jê stend û anî
bi dorê ketin, di biwêja "allem etmek kallem etmek" de dibihure, ku tê wateya ji bo helkirina tiştekî serîdana li her tiştê koneyî * allem etti kallem etti kadının parasını aldı geldi bi dora jinikê ket pereyê wê jê stend û anî l/bw
alleged qaşo, xwedêgiravî
allegiance geşt, sadakat, girêdayîbûn
allegory kînaye
allergic alerjîk
allergy alerjî
alley derbasgeh, kuçeya teng, riya navber
alle bîlcumle
dawî hatin
fîlcumle
giş
gişt
gişk
giştî

gîh
hemî
hemû
hemû kes
neman
sercem
tev
teva / qedîyan
xilas bûn
alle beide herdu
alle drei hersê
alle möglichen enwa
alle pflanzen eines gebietes dar û ber
alle vier seiten çarmedor
allee kolan
allein bi tenê
feqet
tenê
tew
allein lassen jê gerîn
alleine tenê
alleinheit tenêtî
alleinsein tenêbûn
tenêtî
alleinstehend bêkes
allerbest tapî xas
allererst sifteh
siftê
allergrößte lape mezin
allerlei cûre cûre
alles gişt
hemî
hemû
hemûşk
her tişt
alles einsammeln rapêç kirin
alles mögliche qurûqaf
xurû