Encamên lêgerînê
ajo m 1. güdü, saik (bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç) 2. fel güdü (kaynağı duygulanma değil, akıl olan sebep) * hezkirin tehn û erk jî ajo ye sevgi bir dürtü ödev bir güdüdür 3. sos dürtü
ajobar rd sürülebilir
ajobarî m güdüm
ajok (i) m ağacın açılmakta ya da oluşmakta olan fılizi
ajok (ii) m 1. dürtü 2. rd teşvik edici
ajok (iii) nd/nt şoför, sürücü
ajokar nd/nt şoför, sürücü
ajokarê traktorê traktörcü, traktör sürücüsü
ajokarî m şoförlük, sürücülük
ajoke m sürücü (disk sürücüsü) * ajokeya dîskan disk sürücüsü
ajoker nd/nt 1. sürücü 2. güdücü
ajokerî m şoförlük, sürücülük
ajoname m sürücü kartı
ajotebar rd güdümlü
ajotî rd 1. sürülmüş 2. sürülmüş (tarla) 2. hamle yapılmış (satrançta) 4. sürülmüş (araba vb.) 5. güdümlü
ajotîbûn m güdümlülük
ajotin 1.ekin ekmek. 2.sürmek, gütmek.
m 1. sürme 2. sürme, çekme (yol, ay için) 3. çift sürme 4. sürme, devam etme, uzama 5. hamle yapma (satrançta) 6. mec yaşatma (sürdürme) 7. gütme (hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak sürme) 8. mec gütme (bir düşünceyi, bir ilkeyi veya bir duyguyu gerçekleştirmeye çalışma) 9. mec gütme (bir kimseyi, bir topluluğu kendi düşünce ve amacı doğrultusunda yönetme, sevk ve idare etme) 10. sürme (önüne katıp sürme) 11. sürme, sürgün etme 12. yürütme (gerektiği gibi yapma, uygulama)
l/gh 1. sürmek * erebevano hêdî bajo arabacı yavaş sür 2. sürmek, çekmek (yol, ay için) * ev meh 30 roj diajo bu ay 30 gün çekiyor * rê bîst saet ajot yol yirmi saat çekti 3. çift sürmek * piştî ku gayê wî mir zeviya xwe neajot öküzü ölünce tarlasını süremedi * me erd ajot tarlayı sürdük 4. sürmek, devam etmek, uzamak, tutmak * karê me pir ajot işimiz çok uzadı * vî karî tam du saet ajot bu iş iki saat tuttu 5. hamle yapmak (satrançta) 6. mec yaşatmak (sürdürmek) 7. gütmek (hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak sürmek) 8. mec gütmek(bir düşünceyi, bir ilkeyi veya bir duyguyu gerçekleştirmeye çalışmak) * kîn ajotin kin gütmek 9. mec gütmek(bir kimseyi, bir topluluğu kendi düşünce ve amacı doğrultusunda yönetmek, sevk ve idare etmek) 10. sürmek * mihan diajo koyunları sürüyor 11. sürmek, sürgün etmek 12. yürütmek (gerektiği gibi yapmak, uygulamak) 13. sürmek, yağdırmak (çok sayıda ortaya koymak) * mal ajotin piyaseyê piyasaya mal yağdırmak
ajotin pêş öne sürmek(birini ilkin harekete geçirilmesi için önermek)
ajotin ser (yekî) 1) üzerine sürmek, üstüne yürümek 2) birine saldırmak, saldırıya geçmek
ajotin ser namûsa (yekî) namusuna tecavüz etmeye yeltenmek
ajotina rihetiya malbat û pergalê tütününü tüttürmek
ajotkar bnr ajokar
ajovan nd/nt şoför, sürücü
ajovanî m şoförlük, sürücülük
ajo (navdêr, mê) motîv, motîvasyon, insentîv, palder, hander, teşwîq, ho, hokar, prîm, sebeb, sedem, tiştê ku mirovî ber bi kirina tiştekî pal dide, ajovan.
Herwiha: ajok.
ji wêjeyê: Bi bikaranîna van çekan re û bi taybet jî bi rêya dejenerasyonê, dînamîzma nava gel pir hêsantir tê tunekirin, gel bê giyan û tevger dimîne û li xwe heyiriye êdî. Tişta di jiyana wan de derdikeve pêş û dibe reng û dengê jiyana wan, ajoyên wan in ku ji giyan û hemû nirx û rengên rastiya dîrokî ya civakê bi dûr in ev ajo. Giyan riziyaye êdî. Lewra dema nirx namîne, pêşî giyan dirize û di giyaneka riziyayî de her cure nexweşîn lê peyda dibe û xwe li der û dora xwe belav dike. (Mahabad Felat Arda Amidakurd.com 7/2014).
ji: paşvesazî ji ajotin jikurdi
ajoker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê ajo dike, bernameya ku karê amûrekê komtrol dike weke çapkerê, ajovan, şofêr, taksîvan, birêveber.
ji: ajo + -ker
ajokerî (navdêr, mê) ajovanî, şofêrî, şofêrtî.
ji: ajo +-kerî
ajoname (navdêr, mê) ehliyet, îcazeya ajotinê, belgenameya ku lazim e mirovî hebe daku bikare tirimpêlê biajo.
Herwiha: ajotname, ajotinname.
ji: ajotin - -tin + -name
ajore (Zazaki) gewî, bostan yan jî rezê ku şên û geş bibe û ber nede. : Bostanê me gewî bûye; Emsar rezê ma ajore biyo:Îsal rezê me gewî bûye
ajore biyayîş (Zazaki) gewî bûyin, bi nexweşîya gewî ketinê
ajot (lêker) dema borî ji ajotin
ajotî (navdêr, mê) ajotandî, hajotî.
ji: ajot + -î
ajotîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) ajotî
ajotin (lêker)(navdêr, mê) tirimpêlek yan dewarek meşandin ango anîn yan birin, meşandin, birin: Te çima terşê xwe ajotiye nav bûstanê me?!, vêkişandin, dirêj bûn: Civîna wan seetekê ajot. (ango civîna wan seetekê dirêj bû), kêlan, cot kirin: Ew hê jî zeviyên xwe bi gayan diajon (an jî dojin). teqîb kirin, mînak şop ajotin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئاژۆتن. Tewîn: -ajo-. Bi soranî: Wate 1: xurrandin Wate 3: xayandin.
ji: Ji Proto-hindûewropî h₂eǵ-, Proto-aryayî aza-, hevreha ?????? (azaiti) ya avestayî, sanskrîtî अजति (ájati), ermeniya kevn ածեմ (acem), yûnaniya kevn ἄγω (ago), latînî agō, swêdî åka... Heman peyv ihtimal e ku serekaniya hêga (zevî) ya zazakî ye jî. Ajaa ja fînî û ajama ya estonî bi ihtimaleke mezin ji Proto-hindûewropî, bi taybetî ji Proto-aryayî hatine deynkirin..
: ajokar, ajokarî, ajoname, ajonamedar, ajonamedarî, ajovan, ajovanî, ajozan, ajozanî
ajotin ber derê malê (biwêj) bêdestûr û bi darê zorê ketina derekê. he a me hew dît ku leşkeran ajotin hundir û her der tm û mar kirin.
ajotin derve (biwêj) ji mijarê dûr ketin. ji binbarî û divêtiyê xwe dûr girtin. ez çiqasî wî vedixwînim ser mijarê, ew jî ew qasî dajo der.
ajovan (navdêr) şofêr, ajokar, sayêq, kesa/ê ku tiştekî/ê diajo (bi taybetî tirimpêlekê): Ew ajovanê taksiyê ye..
Herwiha: ajo, ajokar, ajotinvan, ajotvan, ajiw.
Bide ber: ajok.
ji: ajo + -van.
: ajovanî, ajovanîtî, ajovantî
ajovanî (navdêr, mê) rewşa ajovanbûnê, şofêrî, ajokerî.
ji: ajovan + -î
ajo (ajovan, siwar, şofer) driver; (ajok, nihiçk, niç, muharik) incentive, impetus, motive, stimulation
ajotin ajov.t. to drive (vehicle); to pass, last (of time): pir neajotibû ku...=not much time had passed before.. vê bêdangiya han heta sala 1980 ajot=this silence lasted until the year 1980.
ajotin ser to attack
ajovan driver
ajo Motiv
ajotin fahren
Fahrer/in
lenken
reiten
steuern
ajotin dauern
ajo m. fel. saîq n.
ajoker m/n. ramitox n.
m/n. sofer, ramitox, sofor, sufer n.
ajokerî m. ramitoxîye, ramitoxênî m.
m. soferîye, ramitoxîye, soferênî m.
ajotin lg. . ramitene, rûmitene, romitene
m. ramitis n.
ajotvan m/n. ramitox n.
ajotvanî m. ramitoxîye, ramitoxênî m.
ajovan m/n. ramitox n.
m/n. sofer, ramitox, sofor, sufer n.
ajovanî m. soferîye, ramitoxîye, soferênî m.