Encamên lêgerînê
ahsûmefiroş nd/nt bozacı (satan kimse)
ahsûmefiroşî m bozacılık