Encamên lêgerînê
aha va ye teze çavên te sor bûne, pirça te gij bûye, boçika te bûye xeleq, kevir li ber lingên te dipekin û qûna te diavêje (biwêj) ew tiştên ku te digotin va ye nû pêk hatin. (tu ne xercê van karan î.) berê ha, lê aha va ye teze çavên te sor bûne, pirça te bijî bip bûye û qûna te diavêje. (bnr. çîrok) iha va ye (eze çaven te sor hû ne, pirça te gij bûye, boçika te bûye xeleq, kevir li ber !in gen te di pekin û qûna te ihaveje.