Encamên lêgerînê
agahdar bilgili, haberdar, vakıf.
rd 1. haberdar, haberli, malûmatlı, bilgi sahibi 2. bilgili, vukuflu
agahdar bûn vakıf olmak, haberdar olmak.
l/ngh haberdar olmak, bilgilenmek
haberdar olmak
agahdar kirin l/gh haberdar etmek, bildirmek * bi nameyê min ji encama ezmûnê agahdar bikin sınav sonucunu mektupla bana bildirin
haberdar etmek
agahdarbûn m haberdar olma, bilgilenme
agahdarbûyî rd haberdar olunmuş, bilgilenmiş olan
agahdarbûyîn m haberdar oluş, bilgileniş
agahdarî m 1. enformasyon, bilgilendirme 2. danışma (danışılan yer)
agahdarker nd/nt bilgilendirici
agahdarkirî h haberli, haberdar edilmiş olan * ku em jê agahdarkirîbûna, me dê xwe amade bikira haberli olsaydık hazırlanırdık
agahdarkirin m haberdar etme, bilgilendirme
agahdarname m tebligat, bildirim
agahdarkirin (navdêr) hişyarkirin, haydarkirin, :ez dê te bi encamên dawîyê agehdar bi kim ez agehdarim em agehdarin tu agehdari hûn agehdarin ew ewê agehdare ewan agehdarin
agahdar bûn ahnen
agahdarî Ahnung
Angabe
Ansage
Aufmerksamkeit
Kenntnis
agahdar rd. haydar, malûmatin, xeberdar, hayîdar, hagîdar
agahdar bûn lng. . haydar bîyene, xeberdar bîyene, haydarîyene
agahdar kirin lg. . haydar kerdene, xeberdar kerdene, haydarnayene
agahdarî m. haydarîye, haydarênî, xeberdarîye, xeberdarênî m.
agahdarîya gel haydarîya sarî
agahdarname m. teblîxate, dazanayise, haydarname. teblîgate m.