Encamên lêgerînê
abajûr m 1. abajur 2. abajur (üzeri siperli masa lâmbası veya ayaklı lâmba)
abajûrfiroş nd/nt abajurcu (satan kimse)
abajûrfiroşî m abajurculuk
abajûrker nd/nt abajurcu (yapan kimse)
abajûrkerî m abajurculuk
abajûr m. abajur n.