Encamên lêgerînê
aşkera rd 1. açık,rd aşîkâr (gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen) * her karê camêr aşkera ye adamın her işi açıktır 2. açık, apaçık, belli 3. alenî 4.açık açık * aşkera vegot açık açık anlattı
el ile (elle) tutulur
açık açık (gizli yer bırakmaksızın, saklamaksızın, içtenlikle) * aşkera aşkera got açık açıksöyledi
aşkera axaftin (peyivîn, xeber dan an jî qise kirin) açık açık konuşmak (veya söylemek)
aşkera bûn l/ngh 1. açıklık kazanmak, açığa çıkmak 2. belli olmak, anlaşılmak, ortaya çıkmak 3. belirmek, barizleşmek (iyice anlaşılır ve görünün bir durum almak) 4. kesin olarak belli olmak, sabit olmak
ayan olmak, belli olmak, bilinir olmak (tiştek)
(bir sorun, bir durum) gün ışığına çıkmak (açıklığa kavuşmak) (tiştek)
aşkera dan der (bir şeyi) açığa vurmak
aşkera gotin 1) açık söylemek 2) üstüne basa basa * li nav meydanê bi aşkera got üstüne basa basa söyledi
aşkera kirin l/gh 1. açıklık kazandırmak 2. açıklamak, belirtmek 3. açıklamak, belli etmek (görünür, anlaşılır hale getirmek) 4. açıklamak, ifşa etmek 5. (bir şeyi) açığa vurmak (gizli bir durumu ortaya çıkarmak)
1) açıklamak, beyan etmek 2) ifşa etmek (tiştek)
(bir şeye) açıklık getirmek (veya açıklık kazandırmak)
aşkera li ber çavan 1) ayan beyan, besbelli, apaçık 2)
aşkera peyivîn (axaftin an jî xeber dan) açık konuşmak û vekirî açık seçik
aşkera û xuya açık seçik (bi)
aşkerabûn m 1. açıklık kazanma 2. belli olma, anlaşılma, ortaya çıkma 3. belirme, barizleşme (iyice anlaşılır ve görünün bir durum alma) 4. kesin olarak belli olma, sabit olma
aşkerabûnî m 1. açıklık kazanma 2. bellilik 3. belirginleşme
aşkerabûyîn m 1. açıklık kazanma 2. belli olma, anlaşılma 3. belirme, barizleşme (iyice anlaşılır ve görünün bir durum alma) 4. kesin olarak belli olma, sabit olma
aşkerahî bnr aşkerayî
aşkeraker rd açıklayıcı
aşkerakirî rd 1. belli, muayyen 2. belli başlı, belirli 3. açıklanmış, ifşa edilmiş
aşkerakirîbûn m belirlilik
aşkerakirin m 1. açıklık kazandırma 2. açıklama, belirtme 3. açıklama, belli etme (görünür, anlaşılır hale getirme) 4. açıklama, ifşa etme 5. (bir şeyi) açığa vurma (gizli bir durumu ortaya çıkarma)
aşkerane h aşikârane
aşkeratî m 1. açıklık 2. apaçıklık, aleniyet
aşkerayî m 1. açıklık, aşikârlık, açık seçiklik 2. apaçıklık, aleniyet
aşkerayî xuya kirin açıkça belirtmek
aşkera biyayiş (Zazaki) aşkera bûn, diyar bûn
aşkera bûn (lêker)(Binihêre:) aşkera.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئاشکه‌را بوون
aşkera kerdiş (Zazaki) (navdêr)aşkera kirin, diyar kirin
aşkera kirin (lêker)(Binihêre:) aşkera.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئاشکه‌را کرن
aşkerabûn (navdêr, mê) (Binihêre:) aşkera.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئاشکه‌رابوون
aşkerabûyî (rengdêr) (Binihêre:) aşkera
aşkerahî (navdêr, mê) kifşî.
ji: aşker +-ahî
aşkerakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye aşkera kirin
aşkerakirin (navdêr, mê) (Binihêre:) aşkera.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئاشکه‌راکرن
aşkeratî (navdêr, mê) rewşa aşkerabûnê.
ji: aşkera + -tî
aşkera, aşkere, diyar obvious, apparent, clear, open, uncovered
aşkera bekannt
deutlich
klar
offen
offensichtlich
sichtbar