Encamên lêgerînê
aşk beng, vînbazî, dildarî, evîn, eşq, aşq
beng, vînbazî, dildarî, evîn, eşq, aşqm
aşk acısı Êşa evînê. Qehra evînê. Jana evînê. Êşa eşqê.
aşk etmek bi şid lê xistin
bi şid lê xistin
aşk olmayınca meşk olmaz ku eşq tunebe mil li kar ranabe
ku eşq tunebe mil li kar ranabe
aşk olsun 1. helal be (ji te re), (tu) her bijî 2. helal be (ji te re), ev ji bo gazinkirinê jî tê bikaranîn b
1. helal be (ji te re), (tu) her bijî 2. helal be (ji te re), ev ji bo gazinkirinê jî tê bikaranîn b
bnr aşk olsun
aşk yapmak bi hev re razan, bi hev re raketin (ji bo jin û mêr)
bi hev re razan, bi hev re raketin (ji bo jin û mêr)
aşka bağdat so­rulmaz lavakar e, dikare çiya bide pişta xwe
aşka düşmek dilikî bûn, bengî bûn
dilikî bûn, bengî bûn
aşka gelmek eşq hatin (yekî), ketin hêrsê
eşq hatin (yekî), ketin hêrsê
aşkale Aşkeleh (Navçeyeke girêdayî Erzîromê)
aşkım Evîna min. Delala min.
aşkımsın Tu evîna min î. Tu yara min î. Tu evîndara min î. Tu dildara min î.
aşkın 1. jêbihurî, jêderbasbûyî, di ser (...) re *yaşı elliyi aşkındı=jiyê wê ji penciyî bi hurî bû *beş bini aşkın=di ser pênc hezarî re 2. raser, serdest 3. pir, zêde rd
1. jêbihurî, jêderbasbûyî, di ser (...) re * yaşı elliyi aşkındı jiyê wê ji penciyî bihurî bû * beş bini aşkın di ser pênc hezarî re 2. raser, serdest 3. pir, zêde rd
aşkın gözü kördür aşiqê çavê beqê bûn, ev eynî kesê ku aşiqê sila sergînê bû­ye, heft salan kiriye paşila xwe
aşkolsun bnr aşk olsun
aşk m toyaka, gergi (yük hayvanlarının gevşemiş yüklerini sıkıştırmak için ürgana takılıp bükmek süretiyle kullanılan sert çubuk)
aşk (ii) n üzengi kemiği
aşk (iii) zo/m taşlık (hayvan taşlığı)
aşk lê xistin gergilemek
aşkaftî rd açık, vazıh
aşkaftin m açıklama, aydınlatma, vazıh etme
l/gh açıklamak, aydınlatmak, vazıh etmek
aşkarîş m ispat
aşkartî rd 1. açık (gizliliği olmayan) 2. belirtilmiş olan 3. doğrulanmış 4. ispatlı
aşkartin m 1. aşikâr etme 2. belirtmek belirtme 3. doğrulama, teyit etme (bir şeyin doğru olduğun ortaya çıkarma) 4. ispatetme
l/gh 1. aşikâr etmek 2. belirtmek belirtmek * min ramanên xwe aşkartin ben düşüncelerimi belirttim 3. doğrulamak, teyit etmek (bir şeyin doğru olduğun ortaya çıkarmak) 4. ispatetmek
aşkartin (diaşkêre, biaşkêre) açıklığa kavuşturmak.
aşkeftî bnr aşkartî
aşkeftin bnr aşkartin
aşker rd avutucu
aşkera rd 1. açık,rd aşîkâr (gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen) * her karê camêr aşkera ye adamın her işi açıktır 2. açık, apaçık, belli 3. alenî 4.açık açık * aşkera vegot açık açık anlattı
el ile (elle) tutulur
açık açık (gizli yer bırakmaksızın, saklamaksızın, içtenlikle) * aşkera aşkera got açık açıksöyledi
aşkera axaftin (peyivîn, xeber dan an jî qise kirin) açık açık konuşmak (veya söylemek)
aşkera bûn l/ngh 1. açıklık kazanmak, açığa çıkmak 2. belli olmak, anlaşılmak, ortaya çıkmak 3. belirmek, barizleşmek (iyice anlaşılır ve görünün bir durum almak) 4. kesin olarak belli olmak, sabit olmak
ayan olmak, belli olmak, bilinir olmak (tiştek)
(bir sorun, bir durum) gün ışığına çıkmak (açıklığa kavuşmak) (tiştek)
aşkera dan der (bir şeyi) açığa vurmak
aşkera gotin 1) açık söylemek 2) üstüne basa basa * li nav meydanê bi aşkera got üstüne basa basa söyledi
aşkera kirin l/gh 1. açıklık kazandırmak 2. açıklamak, belirtmek 3. açıklamak, belli etmek (görünür, anlaşılır hale getirmek) 4. açıklamak, ifşa etmek 5. (bir şeyi) açığa vurmak (gizli bir durumu ortaya çıkarmak)
1) açıklamak, beyan etmek 2) ifşa etmek (tiştek)
(bir şeye) açıklık getirmek (veya açıklık kazandırmak)
aşkera li ber çavan 1) ayan beyan, besbelli, apaçık 2)
aşkera peyivîn (axaftin an jî xeber dan) açık konuşmak û vekirî açık seçik
aşkera û xuya açık seçik (bi)
aşkerabûn m 1. açıklık kazanma 2. belli olma, anlaşılma, ortaya çıkma 3. belirme, barizleşme (iyice anlaşılır ve görünün bir durum alma) 4. kesin olarak belli olma, sabit olma
aşkerabûnî m 1. açıklık kazanma 2. bellilik 3. belirginleşme
aşkerabûyîn m 1. açıklık kazanma 2. belli olma, anlaşılma 3. belirme, barizleşme (iyice anlaşılır ve görünün bir durum alma) 4. kesin olarak belli olma, sabit olma
aşkerahî bnr aşkerayî
aşkeraker rd açıklayıcı
aşkerakirî rd 1. belli, muayyen 2. belli başlı, belirli 3. açıklanmış, ifşa edilmiş
aşkerakirîbûn m belirlilik
aşkerakirin m 1. açıklık kazandırma 2. açıklama, belirtme 3. açıklama, belli etme (görünür, anlaşılır hale getirme) 4. açıklama, ifşa etme 5. (bir şeyi) açığa vurma (gizli bir durumu ortaya çıkarma)
aşkerane h aşikârane
aşkeratî m 1. açıklık 2. apaçıklık, aleniyet
aşkerayî m 1. açıklık, aşikârlık, açık seçiklik 2. apaçıklık, aleniyet
aşkerayî xuya kirin açıkça belirtmek
aşkere bnr aşkera
aşkereker bnr aşkeraker
aşkerîş m ispat
aşkî m aşık, aşırma (yapılarda)
aşkirî rd 1. barıştırılmış 2. susturulmuş, yatıştırılmış (ağlayan çocuklar için) 3. teskin edilmiş, yatıştırılmış 4. avututlmuş (oyalanmış) 5. ikna edilmiş, susturulmuş 6. mec söndürülmüş (tutku ve duygular için; etkisiz duruma getirilmiş)
aşkirin m 1. barıştırma 2. susturma, yatıştırma (ağlayan çocuklar için) 3. teskin etme, yatıştırma 4. avutma (oyalama) 5. ikna etme, susturma 6. mec söndürme (tutku ve duygular için; etkisiz duruma getirme)
aşkaftî (lêker) tiştê/a negirtî, vegirî, belû, eyan.
Herwiha: eşgere, aşgere. Tewîn: .
Bi zaravayên kurdî: Kurdî (Soranî): Zazakî: Kurmancî: Kurdiya başûr: Lekî: Hewramî:
aşkal (navdêr) gilêş, zibil.
Herwiha: aşqal
aşkarî (navdêr, mê) rewşa aşkarbûnê.
ji: aşkar + -î
aşkarîş (lêker)peyt tine bûnê erê kirina tiştekî/ê qebul da kirin.
ji wêjeyê: gotinê pêşiyan bi peytin.. Tewîn: .
Bi zaravayên kurdî: Kurdî (Soranî): Zazakî: Kurmancî: Kurdiya başûr: Lekî: Hewramî:
aşkart îsbat , birhan
aşkart kirin (lêker) madî kirin, qayim kirin, leşdar kirin.
ji: aşkart + kirin
aşkartî (rengdêr) ya/yê ku hatiye aşkartin.
Bikaranîn: Lêker: aşkartî bûn, aşkartî kirin. Navdêr: aşkartîbûn, aşkartîkirin Rengdêr: aşkartîbûyî, aşkartîkirî
aşkartî bûn (lêker)(Binihêre:) aşkartî
aşkartî kirin (lêker)(Binihêre:) aşkartî
aşkartîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) aşkartî
aşkartîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) aşkartî
aşkartîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye aşkartî kirin
aşkartîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) aşkartî
aşkartin (lêker)(navdêr, mê) aşkere kirin, xwiya kirin, diyar kirin, berçav kirin, ron kirin, zelal kirin, peyitandin, selmandin, çespandin, îcre kirin, îzbat kirin, nîşan(a tiştekê/î) bûn: Dîrokê çespandiye ku ger kurd bo mafên xwe nexebitin, ti kes nayê û mafên wan nadiyê. Biserketina me çespandina hêza me ya xurt e..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئاشکارتن.
Herwiha: aşkirandin eşkartin eşkirandin. Tewîn: Lêker: -aşkêr-.
Têkildar: aşkirîn.
: aşkartî aşkêrer aşkêrerî
aşkawnaye (Zazaki) verşandî, hevda xistî
aşkawnayîş (Zazaki) (navdêr)verşandin, hevda xistin
aşkawyayîş (Zazaki) (navdêr) hatin verşandin, hatin hevda xistin
aşker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê aş dike.
ji: aş + -ker
aşkera biyayiş (Zazaki) aşkera bûn, diyar bûn
aşkera bûn (lêker)(Binihêre:) aşkera.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئاشکه‌را بوون
aşkera kerdiş (Zazaki) (navdêr)aşkera kirin, diyar kirin
aşkera kirin (lêker)(Binihêre:) aşkera.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئاشکه‌را کرن
aşkerabûn (navdêr, mê) (Binihêre:) aşkera.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئاشکه‌رابوون
aşkerabûyî (rengdêr) (Binihêre:) aşkera
aşkerahî (navdêr, mê) kifşî.
ji: aşker +-ahî
aşkerakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye aşkera kirin
aşkerakirin (navdêr, mê) (Binihêre:) aşkera.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ئاشکه‌راکرن
aşkeratî (navdêr, mê) rewşa aşkerabûnê.
ji: aşkera + -tî
aşkere bûn (lêker) xuya bûn, diyar bûn, kişf bûn, berbiçav bûn
aşkere kerdiş (Zazaki) (navdêr)daxuyanî kirin, dîyar kirin
aşkere kirin (lêker) xuya kirin, diyar kirin, kişf kirin, berbiçav kirin
aşkerebûn (navdêr, mê) xuyabûn, :nihênîya te a kera bû
aşkerekirî (rengdêr) tiştê hatî a kerakirin, seravxistin.
Bikaranîn: Navdêr: aşkerekirîbûn
aşkerekirîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) aşkerekirî
aşkerekirin (navdêr) xuyakirin, dîyarkirin, derxistin holê, :gunehên neyaran hatin a kera kirin
aşkeretî (rengdêr) serbestî , berbiçavî
aşkî (navdêr, mê) aşkiya xaniyan.
ji: aş +-kî
aşkira (rengdêr) berçav, diyar, averû, xuya, zelal, kifş, dîhar, wazih, tişta/ê li ber çavan, tişta/ê dikare bi çavan bê dîtin, tişta/ê ku dikare bi hêsanî bê fehmkirin.
Herwiha: aşkere, aşkire, eşkere.
Bi alfabeyên din:
Dijwate: nepenî, dizîkî, veşartî, razber.
Bikaranîn: aşkira bûn, aşkira kirin.
ji: jiari, hevreha soranî ئاشکرا, farisî آشكار (aşikar), pehlewî aşkarek, peştûyî ښکاره (ẍkare), avestayî aviş-kare- ji aviş- (diyar, xuya, berçav) ji au-is- ji au- (bihîstin, binere hiş..
: aşkiratî, aşkirayî
aşkira axaftin (lêker) rasterast peyivîn.
ji: aşkira + axaftin
aşkira bûn (lêker)(Binihêre:) aşkira
aşkira gotin (lêker) deqerû, rastgo.
ji: aşkira + gotin
aşkira kirin (lêker)(Binihêre:) aşkira
aşkira nekirin (lêker) veşartin, ser girtin.
ji: aşkira + nekirin
aşkirabûn (navdêr, mê) derketin holê.
ji: aşki +rabûn
aşkirabûnî (navdêr, mê) xuyabûnî, diyarbûnî.
ji: aşkira +-bûnî
aşkirabûyî (rengdêr) bihîstî, diyarbûyî.
ji: aşkira +bûyî
aşkiratî (navdêr, mê) rewşa aşkirabûnê.
ji: aşkira + -î
aşkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye aş kirin
aşkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) aş
aşkera, aşkere, diyar obvious, apparent, clear, open, uncovered
aşkera bekannt
deutlich
klar
offen
offensichtlich
sichtbar
aşkere deutlich
klar
offen
sichtbar
aşkere kirin aufdecken
bekannt machen
enthüllen
klären
aşkira aşkira, eşkere, diyar, xwiya