Encamên lêgerînê
aşık (I) 1. kap, kaw ant/n 2. aşkî, aşkiya xaniyan (kêranê dirêj û stûr) (II) 1. bengî, bengîn, dilketî, dilikî, dil dar, aşiq, eşqbaz (dilikîbûna ji tiştekî re) *mesleğine âşık biri=yekî dilketiyê pîşeya xwe ye 2. dengbêj, hozan, aşiq 3. bengî, bengîn, dilikî, evîndar, dildar, dildayî, vînbaz, aşiq *bu çocuk âşık, çünkü kızı çok seviyor=ev kurik bengî ye, ji lew re pir ji keçikê hez dike 4. qelender, kesê hiş ne liser rd
1. kap, kawant/n 2. aşkî, aşkiya xaniyan (kêranê dirêj û stûr)m
1. bengî, bengîn, dilketî, dilikî, dildar, aşiq, eşqbaz (dilikîbûna ji tiştekî re) * mesleğine aşık biri yekî dilketiyê pîşeya xwe ye 2. dengbêj, hozan, aşiq 3. bengî, bengîn, dilikî, evîndar, dildar, dildayî, vînbaz, aşiq * bu çocuk aşık, çünkü kızı çok seviyor ev kurik bengî ye, ji lew re pir ji keçikê hez dike 4. qelender, kesê hiş neliserrd
aşık olmak bengî bûn, dilikî bûn, dil girtin, aşiq bûn, dildarî bûn
aşık atmak pê re kap avêtin
(ve­ya oynamak) bi kapan leyîstin, kap leyîstin
bi kapan leyîstin, kap leyîstin (biriyle)
pê re kap avêtin
Bi (yekî) re kap avêtin. Bi (yekî) re qayîş kişandin. Bi (yekî) re ketin hamberiyê.
aşık kemiği hestiyê kapan, kap
aşık ke­miği hestiyê kapan
aşık olmak bengî bûn, dilikî bûn, dil girtin, aşiq bûn, dildarî bûn
aşık oynamak bi kapan leyîstin, kap leyîstin (biriyle)
aşıkane bengiyane, dildarane, aşiqane rd/h
aşıklık bengîtî, dilikîbûn, dildarî, dilikîbûn, aşiqî, eşqbazî
bengîtî, dilikîbûn, dildarî, dilikîbûn, aşiqî, eşqbazî m
aşıklısı miri­ye (tiştekî) *ben bû işin âşıklısı değilim=ez ne miriyê vî karî me aşıkane bengiyane, dildarane, aşiqane rd/h
miriyê (tiştekî) * ben bû işin aşıklısı değilim ez ne miriyê vî karî me
Miriyê (tiştekî).
aşıktaş hembengî (dildarê hev, ji jin û mêr yê bengî) rd
hembengî (dildarê hev, ji jin û mêr yê bengî) rd
aşık-II (aşık kemiği) gozeke (m), gozeka linge (m)