Encamên lêgerînê
ağır 1. giran. seng (dijraberî sivik) *taş yerinde ağırdır=kevirê giran lîtir diavêje 2. giran, axgiran, destgiran (kese ku neşipl e) *ağır adam=mirove axgiran (mec) 3. giran, buha. giranbuha *ağır hediyeler=diyariyên giranbuha 4. giran (tiştên ku çapên wan mezin û gir in) *ağır silahlar=çeken giran 5. giran (tişte zor û zehmet) *ağır iş=kare giran 6. giran, xedar, bêhal (tişte tirsnak) *ağır hasta=nexweşê giran, nexweşê bêhal 7. giran, ne xweş (tişte ku behna mirov diçikîne. aciz dike) *ağır hava=hewayekê giran 8. giran (ê ku mirov pê diêşe, ne xweş) *ağır sözler sarfetme=gotinen giran mebeje 9. giran. hedî *ağır yürüyüş=meşa giran, meşa hêdî 10. giran 11. giran, ar, sirt (ji bo bêhnê) *ağır bir koku=behneke giran, bâhneke ar 12. giran (ji bo xwarinan) *ağır yemekleri yeme=xwarinên giran nexwe 13. giran, girtî *dışarda ağır bir duman vardı=li der dûyekî giran (an jî girtî) hebû 14. giran (ji bo xewê) *ağır bir uykuya dalmış=ketiye xeweke giran 15. giran (kese ku guhê wî baş nabihîze) *kulakları ağır bir kadındı=jinikeke ku guhên wê giran bû 16. sikletê giran sp 17. giran (hêzdar) *dikkat et, onun elleri çok ağırdır=hay jê hebe, destên wî pir giran in rd
1. giran, seng (dijraberî sivik) * taş yerinde ağırdır kevirê giran lîtir diavêje 2. giran, axgiran, destgiran (kesê ku neşipl e) * ağır adam mirovê axgiran (mec) 3. giran, buha, giranbuha * ağır hediyeler diyariyên giranbuha 4. giran (tiştên ku çapên wan mezin û gir in) * ağır silahlar çekên giran 5. giran (tiştê zor û zehmet) * ağır iş karê giran 6. giran, xedar, bêhal (tiştê tirsnak) * ağır hasta nexweşê giran, nexweşê bêhal 7. giran, ne xweş (tiştê ku bêhna mirov diçikîne, aciz dike) * ağır hava hewayeke giran 8. giran (ê ku mirov pê diêşe, ne xweş) * ağır sözler sarfetme gotinên giran mebêje 9. giran, hêdî * ağır yürüyüş meşa giran, meşa hêdî 10. giran, cidî * ağır bir insandı mirovekî giran bû 11. giran, ar, sirt (ji bo bêhnê) * ağır bir koku bêhneke giran, bêhneke ar 12. giran (ji bo xwarinan) * ağır yemekleri yeme xwarinên giran mexwe 13. giran, girtî * dışarda ağır bir duman vardı li der dûyekî giran (an jî girtî) hebû 14. giran (ji bo xewê) * ağır bir uykuya dalmış ketiye xeweke giran 15. giran (kesê ku guhê di wî baş nabihîze) * kulakları ağır bir kadındı jinikeke ku guhên wê giran bû 16. sikletê giran sp 17. giran (hêzdar) * dikkat et, onun elleri çok ağırdır hay jê hebe, destên wî pir giran inrd
ağır ağır 1) giran giran, hêdî hêdî, bêyî ku lez bike 2) bi zêdeyî *ağır ağır bir kilo gelir=bi zêdeyî kîloyek tê
1) giran giran, hêdî hêdî, bêyî ku lez bike 2) bi zêdeyî * ağır ağır bir kilo gelir bi zêdeyî kîloyek tê
ağır aksak 1) giran giran (bi meşa awayekî pir hêdî) 2) di muzîka Tirkî de usûl ek
1) giran giran (bi meşa awayekî pir hêdî) 2) di muzîka Tirkî de usûlek (bir işI)
ağır almak (karek) hêdî hêdî dan ber xwe
ağır ayak li rojan, li ser rojan, giran (ji bo jina ducanî ku razana wê hindik maye) rd
bnr ağır ayak
li rojan, li ser rojan, giran (ji bo jina ducanî ku razana wê hindik maye) rd
ağır başlı sergevez, waqur, giran (kesê kamil) rd
sergevez, waqur, giran (kesê kamil) rd
ağır başlılık sergevezi, giranî ağırdan bi giranî h
sergevezî, giranî m
ağır basmak zor dan (yekî), pê dan ser (yekî), pêkutî dan ser (yekî)
1) qapan kutan, kîlo avêtin, giran hatin 2) jê çetir hatin *politikacılığı esnaflığından ağır bastı=siyasetmedariya wî ji esnaftiya wî re çetir hat
ağır canlı 1) axgiran, destgiran (dijraberî cansivik) 2) axgiran (kesê ku jê nayê hezkirin) 3) tiral, tenbel
ağır çekmek giran hatin, bi teql bûn, hatin ber kîloyê
ağır ceza cezayê giran hiq
ağır elli bnr eli ağır
ağır gelmek 1) lê giran hatin, li telê (yekî) ketin, li zora (yekî) çûn, lê zor hatin *bu sözler bana çok ağır geldi=ev gotin pir li min giran hatin, ev gotin pir li zora min çûn, ev gotin li telê min ketin 2) jê re zor hatin, jê re zehmet hatin, jê re giran hatin (ji bo kar) *bu iş ona ağır geldi=ev kar jê re giran hat
ağır hapis cezası cezayê giran ê hepsê hiq
ağır hastalık nexweşînên giran *çocukluğunda ağır hastalıklar geçirmişti=di zaroktiya xwe de nexweşînên giran derbas kiribû
ağır hidrojen doteryûm kim
ağır iş kare giran, kare bitaluke, karên xeternak
ağır işitmek (veya duymak) deng giran çûn (yekî), guhê (yekî) giran bûn, deng neçûn (yekî)
ağır kaçmak gotin lê telê (yekî) ketin, gotin lê giran hatin (bi henekî) *bu söz biraz ağır kaçtı=ev gotin hinek lê giran hat
ağır kanlı 1) dilqalind (kesê ku zûbizû dilzîz nabin) 2) bnr ağır canlı
ağır kayıp zirareke mezin, zirareke giran (di dema erdhej, şer, lehî û tiştên wisa)
ağır küre barisfer jeo/m
barîsfer jeo/m
ağır ol! I) giran be!, cidî be! 2) lez meke!, ecele meke!, hêdî!
ağır otur ki bey desinler kevirê giran lîtir diavêje
ağır oturmak giran rûniştin, giran bûn
ağır para cezası cezayê giran ê pereyan
ağır s u şilemeniya ku dişibe avê û di pîlên atomê de ji bo giraniyê tê bikaranîn
ağır sanayi pîşesaziya giran
pîşesaziya giran, a ku alavên hilberinê çêdike
ağır siklet bnr ağır siklet
sikleta giran sp/nd
sikleta giran sp/nd
ağır söylemek bi şewat gotin
ağır söz gotina giran (gotina ku li telê mirov dikeve)
ağır su şilemeniya ku dişibe avê û di pîlên atomê de ji bo giraniyê tê bikaranîn
ağır top kesê navdar, naskirî û xuyanî (mec)
ağır uyku xewa giran, xewa tamarê
ağır yağ Rûnê giran
ağırdan bi giranî h
ağırdan almak 1) giran dan ber xwe (ji bo kar ku di wext de naqede) 2) bêyî dilê xwe kirin, bêyî rezaya dilê xwe kirin (karek, tiştek kirin)
ağırküre bnr ağır küre
ağırlama 1. ezimandin, hewandin 2. serhawa (meqamê ku gava bûkê derdixin an jî diçin pêşiya wê lê dixin)
1. ezimandin, hewandin 2. serhawa (meqamê ku gava bûkê derdixin an jî diçin pêşiya wê lê dixin) m
ağırlamak I. dan ezimandin 2. dan hewandin l/lb
ezimandin, (mêvan) hewandin (bi ezet û îkram mêvanê xwe ezimandin) *misafir ağırlıyor musunuz?=hûn mêvanan dihewînin?
ezimandin, (mêvan) hewandin (bi ezet û îkram mêvanê xwe ezimandin) * misafir ağırlıyor musunuz? hûn mêvanan dihewînin? l/gh
1. dan ezimandin 2. dan hewandin l/lb
ağırlanmak hatin ezimandin, hatin hewandin
hatin ezimandin, hatin hewandin l/tb
ağırlaşma giranbûn
giranbûn m
ağırlaşmak 1. giran bûn 2. lê giran bûn, 16 gûc hatin, lê giran hatin (ji bo nexweşînê) 3. giran bûn, (rêçûn) nerm bûn, nermenerm çûn, hêdî hêdî çûn *yürüyüşleri ağırlaştı=rêçûna wan giran bû 4. giran bûn, li rojan bûn *kadın ağırlaştı, doğurması yakın=jinik giran e (an jîjinik li rojan e), ketina wê ya nav cihan nêzik e 5. sergevez bûn, giran bûn 6. giran bûn (ji bo xwarinan ku tehma wan xera dibe) 7. zor bûn, giran bûn *yaşam şartları gittikçe ağırlaşıyor=mercên jiyanê her diçe zor dibin 8. giran bûn (ji bo organên bedena mirov ku erka xwe başebaş nikarin bînin cih) 9. giran bûn (jı bo hewayê)
1. giran bûn l/ngh 2. lê giran bûn, lê gûc hatin, lê giran hatin (ji bo nexweşînê) l/bw 3. giran bûn, (rêçûn) nerm bûn, nermenerm çûn, hêdî hêdî çûn * yürüyüşleri ağırlaştı rêçûna wan giran bû l/ngh 4. giran bûn l/ngh, li rojan bûn l/bw * kadın ağırlaştı, doğurması yakın jinik giran e (an jî jinik li rojan e), ketina wê ya nav cihan nêzik e 5. sergevez bûn, giran bûn 6. giran bûn (ji bo xwarinan ku tehma wan xera dibe) l/ngh 7. zor bûn, giran bûn * yaşam şartları gittikçe ağırlaşıyor mercên jiyanê her diçe zor dibin l/ngh 8. giran bûn (ji bo organên bedena mirov ku erka xwe başebaş nikarin bînin cih) l/ngh 9. giran bûn (ji bo hewayê) l/ngh
ağırlaştırmak giran kirin
giran kirin l/gh
ağırlığınca altın değmek bi qasî giraniya xwe hêjayî zêran bûn
ağırlığını koymak dest avêtin (tiştekî) (ji bo bikaranîna hêz û rayeyê)
ağırlık 1. giranî, senganî *taşın ağırlığı=giraniya kevir 2. giranî, giranbûn, giranbuhatî *hediyenin ağırlığı=giranbuhatiya diyariyê 3. sergevezi, giranî 4. xeternakî, talûketî, giranbûn 5. giranbûn (tengavî, acizî) *havanın ağırlığı=giranbûna hewayê 6. bar û barxane lşk/m 7. next, qelen n 8. giranî, sistî, nermûsanî 9. giranî m, kabûs n (di dema xewê de) 10. giranî fa/m 11. xişr, emanet *ağırlığını takıp düğüne gelmiş=xişrê (emanete) xwe bi xwe ve kirine û hatiye dîlanê n 12. bar, giranî *tek çalışan bu, o yüzden evin ağırlığı onun sırtında=ê ku dixebite ev e, ji Iewre jî giraniya malê tev li pişta wî ye 13. berpirsî, binbarî, mesûliyet 14. bandor, hîkarî, pêkutî, zorayî 15. giranî *ağırlığı çalışmaya vermişiz=me giranî daye ser xebatê 16. yekeyên giraniyê, tiştê weznandinê 17. giranî (zêde nirx dan)
1. giranî, senganî * taşın ağırlığı giraniya kevirm 2. giranî, giranbûn, giranbuhatî * hediyenin ağırlığı giranbuhatiya diyariyêm 3. sergevezî, giranîm 4. xeternakî, talûketî, giranbûnm 5. giranbûn (tengavî, acizî) * havanın ağırlığı giranbûna hewayêm 6. bar û barxane lşk/m 7. next, qelenn 8. giranî, sistî, nermûsanîm 9. giranî m, kabûsn (di dema xewê de) 10. giranî fiz/m 11. xişr, emanet * ağırlığını takıp düğüne gelmiş xişrê (emanetê) xwe bi xwe ve kirine û hatiye dîlanên 12. bar, giranî * tek çalışan bu, o yüzden evin ağırlığı onun sırtında ê ku dixebite ev e, ji lewre jî giraniya malê tev li pişta wî yem 3. berpirsî, binbarî, mesûliyetm 14. bandor, hîkarî, pêkutî, zorayîm 15. giranî * ağırlığı çalışmaya vermişiz me giranî daye ser xebatêm 16. yekeyên giraniyê, tiştê weznandinê 17. giranî (zêde nirx dan)
ağırlık basmak 1) giranî ketin ser (yekî), canê (yekî) giran bûn 2) kabûs ketin ser dilê (yekî) (di xew de)
ağırlık basmak (veya çökmek) 1) giranî ketin ser (yekî), canê (yekî) giran bûn 2) kabûs ketin ser dilê (yekî) (di xew de)
ağırlık çökmek 1) giranî ketin ser (yekî), canê (yekî) giran bûn 2) kabûs ketin ser dilê (yekî) (di xew de)
ağırlık merkezi 1) navenda giraniyê fiz 2) cihê giran, cihê zor, cihê herî zor ê karekî (mec)
1) navenda giraniyê fiz 2) cihê giran, cihê zor, cihê herî zor ê karekî (mec)
ağırlık olmak lê bûn bar *kimseye ağırlık olmaz=li kesî nabe bar
lê bûn bar * kimseye ağırlık olmaz li kesî nabe bar
ağırlıkını (ortaya) koymak dest avêtin (tiştekî) (ji bo bikaranîna hêz û rayeyê)
ağırlıklı bi zêdeyî, bi piranî *ağırlıklı olarak işçi haklarına değineceğiz=em dê bi zêdeyî li ser mafên karkeran rawestin rd
bi zêdeyî, bi piranî * ağırlıklı olarak işçi haklarına değineceğiz em dê bi zêdeyî li ser mafên karkeran rawestin rd
ağırlıklığınca altın değmek bi qasî giraniya xwe hêjayî zêran bûn
ağırşak 1. serteşî 2. kilor, qurs (tiştê ku mîna teker gilover e
1. serteşî 2. kilor, qurs (tiştê ku mîna teker gilover e) m
ağırşaklanmak morik ketin (yekî), bişkok ketin (yekî) (gava ku di çaxê balixbûnê de morîk dikevin pêsîrên yekî) l/b w
morîk ketin (yekî), bişkok ketin (yekî) (gava ku di çaxê balixbûnê de morîk dikevin pêsîrên yekî) l/bw
ağırsama 1. xwînsarikirin 2. guhnedan 3. ji xwe re bar dîtin
1. xwînsarîkirin 2. guhnedan 3. ji xwe re bar dîtin m
ağırsamak 1. xwînsarî kirin, guh pê nekirin 2. bi ser guhê xwe re avêtin, guh nedan (tiştekî) 3. ji xwe re kirin bar, ji xwe re bar dîtin, ji xwe re bar hesibandin
1. xwînsarî kirin l/gh, guh pê nekirin l/bw 2. bi ser guhê xwe re avêtin, guh nedan (tiştekî) l/bw 3. ji xwe re kirin bar, ji xwe re bar dîtin, ji xwe re bar hesibandin l/bw
ağır giran, -e
ağır ceza cezaya girane (m)
ağır hasta nêweşo giran (n), nêweşa girane (m); nêweşo xidar (n), nêweşa xidare (m)
ağır hasta olmak giran nêweş bîyene, zaf nêweş bîyene, xidar nêweş bîyene, helak bîyene, çim nêakerdene, çimî nêakerdene
ağır olmak giran bîyene
ağırlaşmak giran bîyene
ağırlık giranîye (m), giranî (m), giranênî (m)
giranîye (m), giranî (m)
ağırlık ölçüleri peymeyê giranîye