Encamên lêgerînê
tiran 1. tîran n 2. stemkar, xedar, despot (mec) rd
1. tîran n 2. stemkar, xedar, despot (mec) rd
tiran bakır su tası.
rd alaycı, şakacı
tirandin l/gh (argo) sikmek, düzmek * bitirînê 75 parçala 74
tirane m 1. şaka, lâtife 2. alay (bir şeyle öğlenme, onu küçümseme) 3. parodi, komedi
tirane kirin l/gh 1. şaka yapmak, lâtife yapmak 2. alay etmek
1) şaka yapmak, lâtife yapmak 2) alay etmek
tirane pê kirin l/bw 1. (biriyle) alay etmek, dalga geçmek, (birini) alaya almak, gırgıra almak (veya getirmek), tiye almak 2. (biriyle) eğlenmek * divê mirov tiraneyan bi bi kesî neke insan kimseyle eğlenmemeli
1) (birine) şaka etmek 2) (biriyle) alay etmek
tiranebaz nd/nt şakacı
tiranebazî m şakacılık
tiraneên xwe pê kirin (biriyle) alay etmek (veya geçmek), (birini) alaya almak
tiraneker nd/nt 1. şakacı, lâtifeci 2. alaycı 3. komik
tiranekerî m 1. şakacılık 2. alaycılık 3. komiklik
tiranekirin m 1. şaka yapma, lâtife yapma 2. alay etme
tiranenivîs nd/nt parodi yazarı
tiranepêker nd/nt 1. şakacı, lâtifeci 2. alaycı
tiraneyî rd 1. şakavarî 2. komik
tiran tasika avê ya mîsîn
tiranê (navdêr, mê) yarî lîstineke zarok bi daran dikin, dartiranê
tiraneker (rengdêr) yarîker, bingelte, :xortê tiraneker, :jina tiraneker
tiranekerkî (navdêr, mê) bi yarîkerî, yarîkerîkî.
ji: tiraneker +-kî
tiranekirî (rengdêr) perasîkirî.
ji: +
tiranekirin (navdêr)henekkirin, :bibore ez tiranan di kem, geltekirin
tiranêkirin (navdêr) yarîya tiranê kirin, :gelê gencan werin da tiranê bi kin
tiranbêl m. tomofîle, otomobîle, ereba m.
tirane n. tirane, tinazî n.
tiraneker m/n. tiraneker, tinazker, tinazcî, tiranecî n.
tiranekerî m. tiranekerîye, tinazkerîye, tinazkerênî, tiranecîyîye, tinazcîyênî m.