Encamên lêgerînê
allah 1. Xwedê, Xuda,Yezdan, Reb 2. Xwe dê (ku ligel hin peyvan tê bikaranîn) *Alahın tembeli=tiralê Xwedê *Allahın öküzü=gayê Xwedê (mec) n Allahım=Xwedê, Xwedowo *Allahım bu nedir başımıza gelen?=Xwedawo ev çi ye hatiye serê me?
1. Xwedê, Xuda,Yezdan, Reb 2. Xwedê (ku ligel hin peyvan tê bikaranîn) * Alahın tembeli tiralê Xwedê * Allahın öküzü gayê Xwedê (mec)n
allah (bin bir) bereket versin Xwedê berekata xwe bikê, bereketa Xwedê tê de be
allah (veya allahım) Xwedê, Xwedowo * Allahım bu nedir başımıza gelen? Xwedawo ev çi ye hatiye serê me?
allah acısını unutturmasın Xwedê derdan nîşan nedê, Xwedê ji vî derdî mezintir derd nîşanî (yekî) nede
Xwedê derdan nîşan nedê, Xwedê ji vî derdî mezintir derd nîşanî (yekî) nede
allah akıl fikir versin Xwedê hiş û aqil bide
allah akıl fikir versin (veya allah akıllar versin) Xwedê hiş û aqil bide
allah allah hela hela *Allah Allah bu ağaç ne zaman çiçek açtı!=hela hela vê dare kengê kulîlk vekir! 2) Alah Alah, hela hela (nidaya êrîşê)
allah allah! 1) hela hela * Allah Allah bu ağaç ne zaman çiçek açtı! hela hela vê darê kengê kulîlk vekir! 2) Alah Alah, hela hela (nîdaya êrîşê)
allah aratmasın Xwedê nîşan nede
Xwedê nîşan nede
allah artırsın Xwedê zêde bike
Xwedê zêde bike
allah aşkına (tu) bi Xwedê bikî, bi xwaza (xaza) Xwedê, xaza xwedê, bi xêza Xwedê, tu bi qedrê Xwedê bikî, xatirê Xwedê, bi xatirê Xwedê bikî * Allah aşkına doğrusunu söyle tu bi xwaza Xwedê bikî, a rast bibêje * Çekil karşımdan, Allah aşkına tu bi Xwedê bikî, xwe ji pêşiya min hilîne, ca tu bi Xwedê bikî xwe bidî alî
allah aşkı­na (tu) bi Xwedê bikî, bi xwaza (xaza) Xwedê, xaza xwedê, bi xêza Xwedê, tu bi qedrê Xwedê bikî, xatirê Xwedê, bi xatirê Xwedê bikî *Allah aşkına doğrusunu söyle=tu bi xwaza Xwedê bikî, a rast bibêje *Çekil karşımdan, Allah aşkına=tu bi Xwedê bikî, xwe ji pêşiya min hilîne, ca tu bi Xwedê bikî xwe bidî alî
allah bağışlasın Xwedê bihêle, Xwedê bixefirine, Xwedê (yekî) xwedî bike, Xwedê hezar salî bike, Xwedê bibexişîne (gava ji zarokekî tê hezkirin, tê gotin)
Xwedê bihêle, Xwedê bixefirîne, Xwedê (yekî) xwedî bike, Xwedê hezar salî bike, Xwedê bibexişîne (gava ji zarokekî tê hezkirin, tê gotin)
allah bahtından güldürsün Xwedê miradê (an jî mirazê) wê bike, Xwedê wê bi miradê wê şad bike, Xwedê bextê wê spî bike (ji bo keça ku dike bizewice)
allah bahtından güldür­sün Xwedê miradê (an jî mirazê) wê bike, Xwedê wê bi miradê wê şad bike, Xwedê bextê wê spî bike (ji bo keça ku dike bize wice)
allah bana, ben de sana ku Xwedê bi­de emê jî bidin te (ji bo dayîna deynan)
ku Xwedê bide emê jî bidin te (ji bo dayîna deynan)
allah belanı versin Xwedê bela xwe bide te. Xwedê bela xwe bigihîne te. Xwedê te nehêle. Xezaba xwedê li ser te be(allahın gazabı üzerine olsun)
allah belâsını versin Xwedê bela xwe bidê, li ser belaya xwe vebe, belaya (yekî) ji ber piyê (yekî) jê re bê
allah belasını versin Xwedê bela xwe bidê, li ser belaya xwe vebe, belaya (yekî) ji ber piyê (yekî) jê re bê
allah bereket versin Xwedê berekata xwe bikê, bereketa Xwe dê tê de be
allah beterinden saklasın (veya esirgesin) Xwedê zêdeyî vî neyne serê (yekî)
allah beterinden saklasın (veya esirgesin) Xwedê zêdeyî vî neyne serê (yekî)
allah bilir 1) Xwcdê zane, Xwedê zanibe, bi Xwedê ye *ne zaman geleceği Allah bilir=Xwedê zane wê kengê bê 2) belki, dibe ku, ji min re wisa tê ku... *Al­lah bilir, bu iş karışacağa benziyor=ji min re wisa tê ku, wê ev tişt li nava hev bi keve
1) Xwedê zane, Xwedê zanibe, bi Xwedê ye * ne zaman geleceği Allah bilir Xwedê zane wê kengê bê 2) belkî, dibe ku, ji min re wisa tê ku ... * Allah bilir, bu iş karışacağa benziyor ji min re wisa tê ku, wê ev tişt li nava hev bikeve
allah bir bi Xwedê (ji bo sondê)
bi Xwedê (ji bo sondê)
allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz ku got Xwedê yek e jê bawer bikin, weki din na, tenê ku dibêje Xwedê yek e, jê bawer dikim
ku got Xwedê yek e jê bawer bikin, wekî din na, tenê ku dibêje Xwedê yek e, jê bawer dikim
allah bir yastıkta kocatsın Xwedê wan bi hev re pîr û kal bike
allah bir yastık­ta kocatsın Xwedê wan bi hev re pîr û kal bike
allah birini esirgemek (veya korumak) Xwedê lê hatin rehmê
allah büyüktür Xwedê mezin e
Xwedê mezin e
allah canını alsın Xwedê canê (te) bistîne, Xwedê (te) bistîne, Xwedê ruhê (yekî) bistîne, Xwedê lê bixe
allah canı­nı alsın Xwedê canê (te) bistîne, Xwedê (te) bistîne, Xwedê ruhê (yekî) bistîne, Xwedê lê bixe
allah cezasını vermesin (veya allah cezasını versin) Xwedê jê re nehêle (nî vî bera, nîvî henek)
allah cezasını vermesin (veya allah cezasını versin) Xwedê jê re nehêle (nîvî bera, nîvî henek)
allah dağına göre kar verir Xwedê çiya dibine berfê lê dibarîne, Xwedê li gora dilê (yekî) didê
allah dağına göre kar verir Xwedê çiya dibîne berfê lê dibarîne, Xwedê li gora dilê (yekî) didê
allah derim ancak Xwedê zanibe
allah derim ancak Xwedê zanibe
allah dirlik düzenlik versin Xwedê xweşî û rihetiyê bide
allah dirlik düzenlik versin Xwedê xweşî û rihetiyê bide
allah dokuzda verdiğini sekizde almaz qeder çibe ew e, qedera ku li jor Xwedê kiribe li jêr betal nabe
allah dört gözden ayırmasın Xwedê dê û bav ji serî kêm neke, Xwedê ji dê û bav mehrûm neke
Xwedê dê û bav ji serî kêm neke, Xwedê ji dê û bav mehrûm neke
allah do­kuzda verdiğini sekizde almaz qeder çi be ew e, qedera ku li jor Xwedê kiribe li jêr betal nabe
allah düşmanıma vermesin Xwedê neyne serê bavkuştiyê me, Xwedê neyne serê gurê serê çiya, Xwedê neyne serê neyarê me
Xwedê neyne serê bavkuştiyê me, Xwedê neyne serê gurê serê çiya, Xwedê neyne serê neyarê me
allah ecir sabır versin Xwedê sebrê bide
Xwedê sebrê bide
allah eksik etmesin 1) Xwedê (yekî) ji serê (yekî) kêm neke, Xwedê kêmasiya (yekî) nede 2) Xwedê kêmasiya (yekî) nede (ji bo malavatiyê)
1) Xwedê (yekî) ji serê (yekî) kêm neke, Xwedê kêmasiya (yekî) nede 2) Xwedê kêmasiya (yekî) nede (ji bo malavatiyê)
allah eksikliğini göstermesin Xwedê kêmahi yê nede, Xwedê zêde bike, ji serê me zê de ye *Allah eksikliğini göstermesin ama, ekmekler pek siyah=Ji serê me zêde ye, lê nan jî gelek reş in
Xwedê kêmahiyê nede, Xwedê zêde bike, ji serê me zêde ye * Allah eksikliğini göstermesin ama, ekmekler pek siyah Ji serê me zêde ye, lê nan jî gelek reş in
allah emeklerini eline vermesin Xwedê ked û kuspa (yekî) ji nisîbê (yekî) nebe, Xwedê ked û heda (yekî) beredayî nebe
allah emeklerini eli­ne vermesin Xwedê ked û kuspa (yekî) ji nisîbê (yekî) nebe, Xwedê ked û heda (ye­kî) beredayî nebe
allah esirgesin Xwedê hifz û muhafize bike, Xwedê bistrîne, di binê hifz û muhafizeya Xwedê de be
allah esirgesin (veya saklasın) Xwedê hifz û muhafize bike, Xwedê bistrîne, di binê hifz û muhafizeya Xwedê de be
allah etmesin Xwedê neke
Xwedê neke
allah evi 1) mala Xwedê, mizgeft, camî 2) dilê însan (mec)
allah gani gani rahmet eylesin Xwedê (yekî) bi rehma xwe şad bike
Xwedê (yekî) bi rehma xwe şad bike
allah geçinden versin Xwedê emrê dirêj bide
allah gecinden versin Xwedê emrê dirêj bide
allah göstermesin Xwedê nî­şan nede, Xwedê nîşanî (yekî) nede, Xwe dê neke
Xwedê nîşan nede, Xwedê nîşanî (yekî) nede, Xwedê neke
allah hakkı için bi heqê Xwedê, bi heqiya Xwedê, heqa Xwedê
allah hakkı için bi heqê Xwedê, bi heqiya Xwedê, heqa Xwedê
allah halil İbrahim bereketi versin Xwedê bereketa Xelîl Îbrahîm bide, bereketa Xelîl Îbrahîm tê de be
allah halil ıbra­him bereketi versin Xwedê bereketa Xelîl Îbrahîm bide, bereketa Xelîl Îbrahîm tê de be
allah hayırlı etsin (veya kılsın) Xwedê bi xêr bigerîne, li ser xêrê be, bi xêr û xweşî be
allah hayırlı etsin (veya kılsın) Xwedê bi xêr bigerîne, li ser xêrê be, bi xêr û xweşî be
allah herkesin gönlüne göre versin her kes, Xwedê li gora dilê (yekî) bidê
her kes, Xwedê li gora dilê (yekî) bidê
allah hoşnut olsun Xwedê jê xweş be, Xwedê jê razî be
Xwedê jê xweş be, Xwedê jê razî be
allah için ji bo Xwedê, ji bona Xwe dê, hawayê Xwedê, weka Xwedê, heqa Xwedê, ji xêra Xwedê re *Allah için, gü­zel konuşuyor=ji bo Xwedê, xweş dipeyî ve
ji bo Xwedê, ji bona Xwedê, hawayê Xwedê, weka Xwedê, heqa Xwedê, ji xêra Xwedê re * Allah için, güzel konuşuyor ji bo Xwedê, xweş dipeyîve
allah iki iyilikten birisini versin Xwedê ji du deriyan deriyekî lê veke, kîjan xêr e Xwedê wî pê re bike (ji bo nexweşên giran tê gotin)
Xwedê ji du deriyan deriyekî lê veke, kîjan xêr e Xwedê wî pê re bike (ji bo nexweşên giran tê gotin)
allah işini rast getirsin Xwedê tevî kare te be, Xwedê ka­re te li hev bîne
allah iyiliğini versin liyaqî çi be Xwedê wî bidê
allah kabul etsin Xwedê qebûl bike, Xwedê bi xêr bi­gerîne, Xwedê bibe qebûlê
allah kahretsin Xwedê qehra xwe lê bike, Xwedê qehr û xezeba xwe lê bike
allah kavuştursun aqûbet li hatinê be, bi xêr here bi xêr were, felek û oxirên (yekî) yên xêrê bin
allah kazadan belâdan saklasın Xwedê ji qeza û belayê muhafîze bike, di binê hifz û muhafizeya Xwedê de be
allah kerim Xwedê kerîm e
allah kimseye göstermesin dûr ji van deran
allah kısmet ederse Xwedê bike qismet, Xwe dê li hev bîne, îzna Xwedê pê hebe, Xwedê hez bike
allah korusun (veya saklasın) Xwedê bistrîne, Xwedê xweyî bike, Xwe dê muhafize bike
allah manda şifalığı versin (ji bo kesên ku pir nan dixwin an jî hêdî nan dixwin, bi awayekî henekî tê gotin)
allah mübarek etsin 1) Xwedê bimbarek bike, Xwedê mübarek bike 2) Xwedê mübarek bike (bi awayekî tinazî, ji bo tiştê ku nayê pejirandin tê gotin)
allah müstahakkını verir Xwedê çiya dibîne berfê lê dibarîne (an jî dide serê)
allah müstahakkını versin Xwedê li gora heqê (yekî) bidê
allah ne verdiyse Xwedê çi kiribû nisîb (ji bo xwarinê)
allah ömürler versin Xwedê emrên dirêj bide
allah övmüş de yaratmış milyaket li berê rû niştiye û xweşik xweşik çêkiriye (ji bo ke sên xweşik tê gotin)
allah rahatlık versin Xwedê rihetiyê bide
allah rahmet eylesin Xwedê rehma xwe lê bike, Xwedê (yekî) bi rehma xwe şad bike, rehma xwedê lê be, bi rehma xwedê şad be
allah rızası için 1) ji bo rezaya xwedê, ji bona Xwedê 2) ji bo Xwedê, çi dibe *Allah rızası için artık sus=ji bo Xwedê, êdî hiş be 3) ji bo Xwe dê, ji xêra xwe re *ben ona Allah rızası için, on gün baktım=min ji bo Xwedê (an jî ji xêra xwe re) deh rojan lê nihêrt
allah sağ eli sol ele muh­taç etmesin Xwedê me ji qeweta gavan û ronaya çavan neke, Xwedê çavê me nede destê tu kesî, Xwedê me muhtacı nemerdan neke
allah sağ gözü sol göze muh­taç etmesin Xwedê me ji qeweta gavan û ronaya çavan neke, Xwedê çavê me nede destê tu kesî, Xwedê me muhtacı nemerdan neke
allah şahidim olsun Xwedê heq şahid e, Xwedê wekîl be
allah saklasın Xwedê bistrîne (mec) l/gh
allah selâmet versin 1) Xwedê selametiyê bide (di şûna Xwedê ji qeza û be layê muhafize bike de) 2) Xwedê li (yekî) bê rehmê, Xwedê alîkariyê bi (yekî) bike (duayê ji bo kesên ku di rêwîtiyeke zor û zehmet de ne) 3) Xwedê rihetiyê bide (ye­kî), Xwedê selametiyê bide (yekî) (gava ku xizm û lêzimên li cihên dûr tên bibîra nîn, tê gotin) 4) Xwedê jê razî be *Allah selâmet versin, Ahmet'in bu işe aklı=er­mez Xwedê jê razî be, aqlê Ahmet nagihî je vî karî 5) kêfa te, tu zanî, de tu zanî (di van wateyan de jî tê bikaranîn)
allah senden razı olsun Xwedê ji te razî be, Xwedê ji te xweş be
allah seni inandırsın Xwedê heq şahid e, baweriya te hebe ji Xwedê, Xwedê wekîl
baweriya te ji Xwedê hebe
allah seni korusun Xwedê (te) jê xweyî bike
Xwedê (te) xweyî bike, xwedê te bihêle
allah şifalar versin Xwedê şîfaya xêrê jê re bişîne, Xwedê lê bê rehmê
allah son gürlüğü versin dawiya emrê (yekî) bi xêr be, Xwedê (yekî) neke nav dest û piyan (ji bo kesên pîr û kal tê gotin)
allah sonunu hayır etsin Xwedê dawiya vî (tiştî) bi xêr bigerîne, dawiya wî (tiştî) bi xêr be
allah taksimi parkirina eletexmîn
allah taksiratını affetsin Xwedê ef û mexfuret bike, Xwedê (yekî) efü bike, cihê ku herê Xwedê (yekî) nede şermê (ji bo miriyan)
allah tamamına eriş­tirsin bêqeza û bela Xwedê vî (tiştî) bibe serî, Xwedê miyaser bike
allah tarafından ji canimî Xwedê de, ji aliyê Xwedê de
allah tekrarına erdirsin Xwedê van rojan careke din bi wê bide dîtin
allah ü âlem Xwedê çêtir zane, Alah û alem
allah utandırmasın Xwedê nede şermê
allah var Xwedê heye, Xwedayê (yekî) li seriya me ye *Allah var, böyle bir işi o yapmaz=Xwedê heye (an jî Xwedayê wê li seriya me ye) ew karekî wiha nake
allah vere de Xwedê bikim *Allah vere de, yağmur yağmasa!=Xwedê bikim, baran nebare!
allah vergisi dana Xwedê ye (ji bo behre û qabiliyeta ku ji zikmakî ve hene)
allah verme­sin Xwedê neke *Allah vermesin, gitse yandım=Xwedê neke, ku ew here çû ji min
allah versin 1) Xwedê bide, Xwedê karê (yekî) li hev bîne 2) Xwedê bide (ji bo qe wirandina parsekan)
allah yarattı dememek têra dilê (yekî) danê, hed û nîvê (yekî) da nê, hemtirka (yekî) danîn, golikê soro te çi xwariye (ji bo ku bi awayekî xedar li yekî tê xistin)
allah yardımcısı olsun Xwedê pê re be, Xwedê bi (yekî) re be
allah yazdı ise bozsun qedera ku Xwedê nivisandiye bi­la betal bike
allah yolunda di riya Xwedê de
allah yürü ya kulum demiş carek Xwedê Teala jê re gotiye ê
Xwedê carekê jê re gotiye ê
allah ziyade etsin Xwedê zêde bi­ke, Xwedê bereketa xwe têkê, me kêm kir Xwedê zêde bike (piştî xwarinê tê gotin)
allaha bir can borcu var ji kula felekê pê ve tiştek lê tune, mirin tenê lê kêm e
allaha emanet olun emanetî Xwedê bin
allaha ema­net emanetî Xwedê *Allaha emanet, iyi çocuktur=emanetî Xwedê be, zarokekî baş e
allaha ısmarladık emanetî Xwedê be (an jî emanetî Xwedê bin), Xwa hafiz
allaha şükür sed hezar bar şikur ji xwe dê re, sed hezar car şikur ji Xwedê re, hemd ji Xwedê re, hemdê Xweda şikur, şabaş ji Xwedê re
allaha yalvar ji Xwedê bixwaze, lavahiyan ji Xwedê bike
allahı çok in­sanı az bir yer çola Xwedê, çoleke xir û xalî
allahım! Xwedê!, Xwedawo! oy Xwedawo!
allahıma ez û Xwedê
ez û Xwedê
allahın adamı budelayê Xwedê, feqîrê Xwedê, ev dalê Xwedê
allahın belâsı belayeke Xwedê (ji bo kesê ku netebt û nerihet)
allahın binasını yıkmak ji îşê Xwedê xeber dan (ji bo xwekuştin an jî kuştina yekî tê gotin)
allahın cezası belaya Xwedê (ji bo kesên netebt ku wekî teniya bidon bi mirovan ve dize liqin)
allahın emri emrê Xwedê, qedera Xwe dê
allahın gazabı xezeba Xwe dê (ji bo tiştê ku mirovan zivêr û tengav dike)
allahın günü her roja Xwedê *bu adam Allahın günü burda=ev zilam her roja Xwedê li vir e
allahın hik­meti hikmeta Xwedê ye *Allahın hikme­ti, kayanın içinde kocaman bir ağaç bit­miş=hikmeta Xwedê ye, di nav zinêr de dareke mezin heşîn bûye
allahın işine bak tu li îşê Xwedê binêre, tu li hikmeta Xwedê binêre
allahın kulu evdekî Xwedê, yek ji bo Xwedê *burada yol gösterecek Allahın kulu yok mu= li vir evdekî Xwedê tune ku rê nîşanî me bide
allahın öküzü gayê Xwedê
allahından bulsun bila belaya xwe ji Xwedayê xwe bibîne
allahını seversen tu xwedê, tu Xwedayê xwe bihebînî, tu bi Xwedê bikî, tu bi Xwedayê xwe bikî
tu bi Xwedê bikî, tu bi Xwedayê xwe bikî, tu Xwedayê xwe bihebînî, tu bi wî Xwedayî bikî m
allahlık rebenok, evdalok, saxik, gayê Xwe dê *bu adam allahlığın biri, elinden bir şey gelmiyor=ev zilam evdalekî Xwedê ye, tu tişt ji destê wî nayê rd
allahsız xwedênenas, bêxwedê rd
xwedênenas, bêxwedê rd
allahsızlık xwedênenasî
xwedênenasî m
allahtan 1) Xwedê kir ku, baş bû ku *yağmur baş­ladı, Allahtan şemsiyemi yanıma almı­şım=baranê dest pê kir, Xwedê kir ku min sîwana xwe bi xwe re anîbû 2) ji ba (bal) xwedê ve, ji zikmakî *gözleri Allahtan sürmeli=çavên wî ji bal Xwedê de kilkirî ne
allahtan kork ji Xwedê bitirse!
allahtan kork­maz Xwedênenas, ji xwedê netirs, zalim
allahtan umut kesilmez hêvî ji Xwedê nayê birîn (bi piranî ji bo nexweşên giran tê go­tin ku, di wateya "dibe ku baş bibe" de ye)
allahaısmarladık Bi xatirê to./Xatir bi to.