Encamên lêgerînê
ağın Axên (Navçeyeke girêdayî Xarpêtê)
ağına düşmek ketin tora (yekî), ketin tofa (yekî) (II) navran *pantolonun ağı=navrana pantolon
ketin tora (yekî), ketin tofa (yekî)
Ketin tora (yekî). Ketin tofa (yekî).
ağınmak gevizîn, vegevizîn, xwe gevizandin, xwe gevzik kirin
gevizîn l/ngh, vegevizîn l/ngh, xwe gevizandin l/gh, xwe gevzik kirin l/bw