Encamên lêgerînê
-ek rz/m eril ve dişil tekil için belirsiz takı eki (nesne almama durumunda) * mirovek hat bir adam geldi
-eke rz/m belirsiz tekil dişil takısı (isimden sonra sıfat gelirse) * miroveke baş iyi bir insan
-ekê rz/m belirsiz tekil dişil bükün eki * ji jinekê re gotibû kadına söylemişti
-ekî rz/m 1. belirsiz tekil eril bükün eki * hûn çendekî li vir bimanan baş bû birkaç gün burda kalsaydınız iyi olurdu 2. belirsiz tekil eril takısı (isimden sonra sıfat gelirse) * malekî baş iyi bir mal
-ekan -an: kiçekan wut keçan got
-ekanî -ên: zimanekanî ewropî zimanên kurdî
-ên wê / wî: hevalekanî hevalên wê / wî
-ekanim -ên min: kitêbekanim kitêbên min
-ekanit -ên te: xizmekanit xizmên te
-ekanman -ên me: dostekanman dostên me
-ekantan -ên we: malekantan malên we
-ekanyan -ên wan: pênûsekanyan pênivîskên wan