Encamên lêgerînê
şorax nd/rd çorak, tuzlak (verimli olmayan toprak)
şorax bûn l/ngh çoraklaşmak
şorax kirin l/gh çoraklaştırmak
şoraxbûn m çoraklaşma
şoraxbûyîn m çoraklaşış
şoraxkirin m çoraklaştırma