Encamên lêgerînê
şoşo m (çocuk dilinde)
m bıcı bıcı, çıpı çıpı (çocuk dilinde yıkama)
şoşo kirin l/gh bıcı bıcı yapmak (yıkanmak, çocuklar için)
şoşokirin m bıcı bıcı yapma (yıkanma, çocuklar için)