Encamên lêgerînê
şiqeşiq m şakırtı * şiqeşiqa diranan diş şakırtısı
şiqeşiq jê anîn şakırdatmak
şiqeşiq jê çûn (an jî hatin) şakırdamak