Encamên lêgerînê
şipşîn rd 1. masmavi, gömgök 2. mosmor
şipşîn bûn mosmor olmak
şipşînî rd mosmor (darb sonucu)
şipşînî bûn l/ngh mosmor kesilmek
şipşînîbûn m mosmor kesilme
şipşîn şînê esmanê çiksayî