Encamên lêgerînê
şilik (i) m bir çeşit kavun
şilik (ii) nd akıtma, gözleme, gözleme ekmeği
şilik (iii) m örgü (dokumacılıkta atkı ve çözgü ipliklerinin, dokumayı oluşturacak biçimde belli bir desene göre kesişmesi)
şilik (iv) m uykuluk
şilik (v) m hafif kadın
şilik (vi) ant/m bıngıldak
şilika şevê zo/m yarasa (Vespertilio)
şilikî m akıtma, gözleme, gözleme ekmeği
şilikîn m soyunma
l/ngh soyunmak
şilik nermahiya di serê zarokên viringî de
şilik Brot mit Eiern
Eierkuchen
Fladen
Pfannkuchen
şilike ense
(m) ense
şilikî (m) akıtma (cıvıkça hamurdan yapılan bir tür tatlı)