Encamên lêgerînê
şilîl (i) bot/m çavdar (Secale cereale)