Encamên lêgerînê
şikênandin m 1. kırma (sert şeyleri vurarak veya ezerek parçalama) 2. kırma (iri parçalara ayırma) 3. bz kırma (indirimle alma) 4. kırma (dileğini kabul etmeyerek gücendirme, incitme) 5. kırma (vücut kemiklerinden birini parçalama) 6. kırma (hareket halindeki canlının veya taşıtın yönünü çevirme, döndürme) 7. yenme, bozguna uğratma 8. tarama (saç tarama)
l/gh 1. kırmak (sert şeyleri vurarak veya ezerek parçalamak) 2. kırmak (iri parçalara ayırmak) 3. bz kırmak (indirimle almak) 4. kırmak (dileğini kabul etmeyerek gücendirmek, incitmek) * ji bo ku ez xatirê we neşikênim ez hatim sizin hatırınızı kırmamak için geldim 5. kırmak (vücut kemiklerinden birini parçalamak) 6. kırmak (hareket halindeki canlının veya taşıtın yönünü çevirmek, döndürmek) * dîreksiyonê li milê rastê bişikêne arabanın direksiyonunu sağa kır 7. yenmek, bozguna uğratmak 8. taramak (saç taramak) * porê xwe şikênandibû saçını taramıştı
şikênandin û avêtin kırıp dökmek * ketiye mutbexê çi tiştê ku dikeve destê wê dişikêne û diavêje mutfağa girmiş, eline geçirdiklerini kırıp döküyor
şikênandin abbrechen
şikênandin <şikên, şikênîn> aufbrechen
besiegen
brechen
kaputt machen
reißen
schlagen
zerbrechen
zerschlagen
zerspalten