Encamên lêgerînê
şewliqî rd m 1. kötüleşmiş, fenalaşmış (sağlığı bozulmuş 2. apışık 3. pişik 4. kavrulma, yanma (ekin için) 5. çapak oluşmuş olan
şewliqîn m 1. kötüleşme, kötüleşim, fenalaşma, kötüleme (sağlığı bozulma) 2. apışma 3. pişik oluşma 4. kavrulma, yanma (ekin için) 5. çapak oluşma
l/ngh 1. kötüleşmek, fenalaşmak, kötülemek (sağlığı bozulmak) 2. apışmak 3. pişik oluşmak 4. kavrulmak, yanmak (ekin için) 5. çapak oluşmak * çavê wî şeliqîne gözlerinde çapak oluşmuş