Encamên lêgerînê
şevreş m 1. karanlık gece, zifiri karanlık 2. mec zindan (çok karanlık ve sıkıntılı yer) 3.rd kör (olguları sezme ve kavrama yetisi, dikkatı olmayan)
şevreş bi ser de girtin karanlığa kalmak
şevreşî m karanlık gece
şevreşîng zo/m yarasa
şevreşk (i) m hayalet, öcü
şevreşk (ii) m zifiri karanlık gece
şevreşk (navdêr, nêr) giyanên kirêt û pîrhevî yên bi sehim ko liber çavên mirovî çê di bin nemaze bi şevê, reşê şevê, şevekor,kesê/a ku bi şev nabîne
şevreşkî (navdêr) şevekorî, kesê/a ku bi şevreşkê ketiye û di şevê de dîtina wî tune ye yan jî kêm e