Encamên lêgerînê
şerîetparêz nd/rd şeriatçı, şeriat savunucusu
şerîetparêzî m şeriatçılık, şeriat savunuculuğu