Encamên lêgerînê
şeqaqî bûn l/ngh 1. çatlamak (susuzluktan çatlamak) * erd şeqaqî bûye toprak çatlamış 2. çok susamak, çok susamaktan ötürü bol bol su içmek * ez ji tînan şeqaqî bûme çok susamışım