Encamên lêgerînê
şeqîdeqî rd 1. derbeder 2. darmadağın, tarumar 3. ipini koparmış, çekingenliği üstünden atmış kimse
şeqîdeqî bûn l/ngh 1. derbeder olmak 2. darmadağın olmak, tarumar olmak 3. ipini koparmak, çekingenliği üstünden atmak
şeqîdeqî kirin l/gh 1. derbeder etmek 2. darmadağın etmek, tarumar etmek 3. çekingenliğini ortadan kaldırmak
şeqîdeqîbûn m 1. derbeder olma 2. darmadağın olma, tarumar olma 3. ipini koparmak, çekingenliği üstünden atma
şeqîdeqîkirin m 1. derbeder etme 2. darmadağın etme, tarumar etme 3. çekingenliğini ortadan kaldırma
şeqîdeqîtî m 1. derbederlik 2. darmadağınıklık 3. çekingen olmama durumu