Encamên lêgerînê
şemûk m eşik (kapı eşiği) * li ser şêmûga derî rûniştibû rêpana rê dikir kapının eşiğine oturmuş yolu gözlüyordu
şemûka (yekî) (birinin) aile ocağı
şemûk 1. pêderî, bermal 2. hevşî