Encamên lêgerînê
şeliqî rd pişik, pişikli
şeliqîn bacak arasında pişik oluşması.
şeliqîn (i) m böğürme
l/ngh böğürmek
şeliqîn (ii) m koparılma
l/ngh koparılmak
şeliqîn (iii) m 1. közlenme 2. pişik olma, pişme, yanma (ısı etkisiyle vücudun bir yanı yara olma, kızarma veya rengi koyulaşma, pişik oluşma) 3. çapak oluşma 4. ayran veya yoğurt sıcaktan erime, vıcık vıcık olma 5. vıcık vıcım olma (karpuz, kavun gibi şeyler için)
l/ngh 1. közlenmek 2. pişik olmak, pişmek, yanmak (ısı etkisiyle vücudun bir yanı yara olmak, kızarmak veya rengi koyulaşmak, pişik oluşmak) * nav piyên wê şeliqîne apışları yanmış * navrana zarok tevde şeliqiye çocuğun apış arası hep pişmiş 3. çapak oluşmak 4. ayran veya yoğurt sıcaktan erimek, vıcık vıcık olmak 5. vıcık vıcım olmak (karpuz, kavun gibi şeyler için)
şeliqîn (iv) m bölünme
l/ngh bölünmek
şeliqîn (lêker) (ji bo goştê bin çeng, nav gavan, nav tilîkan) qelişîn, qetiyîn, ji seqemê nav tilîkên min şeliqîne, ji xwêdanê bin çengên min şeliqîn. Tewîn: -şeliq-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: شه‌لقین
şeliqîn/dişeliqe/bişeliqe 1. (çav) êşîn û xerêf girtin 2. (şeq û binçeng) kul bûn û pîrotankî bûn *“çavê şeliqî, ji ê kor çêtir e”
şeliqîyayene (Zazaki) (lêker) şeliqîn