Encamên lêgerînê
şekok bot/m 1. ahlat ağacı (Pirus piraster) 2. ahlat, yaban armudu, yabanî armut, dağ armudu (bu ağacın yemişi)
şekoka fetisok nd gelinboğan (bir tür ahlat)
şekoke (i) bnr şekok
şekoke (ii) kuru kığ (kuru davar dışkısı)
şekok cureyekî fêkiyên çolê ye; hirmiya biyanî
hirmîka kûvî, girsik
şekoke (m) ahlat
şekokêre (m) ahlat ağacı