Encamên lêgerînê
şeb şev m
şev m
şebboy şevbêhn, gula şevbîn (Cheiranthus cheiri) bot/m
şevbêhn, gula şevbîn (Cheiranthus cheirI)
şebek 1. şebek zo/m 2. şebek, şemo, meymûn (kesê kirêt, nexweşik û bêar) (mec) rd
1. şebek zo/m 2. şebek, şemo, meymûn (kesê kirêt, nexweşik û bêar) (mec)rd
şebeke 1. tor, şebeke *haberleşme şebekesi tora ragihanê 2. şebeke (ew kesên ku bi awayekî veşarî bi hev re dixebitîn û bi hev ve girêdayî ne) (mec) 3. şebeke (li zanîngehê navê nasnameya xwendekaran) m
1. tor, şebeke * haberleşme şebekesi tora ragihanê 2. şebeke (ew kesên ku bi awayekî veşarî bi hev re dixebitîn û bi hev ve girêdayî ne) (mec) 3. şebeke (li zanîngehê navê nasnameya xwendekaran) m
şebeklik yapmak kûçikî kirin
kûçikî kirin
şebnem avî, şebnem m
avî, şebnemm
şebnem düşmek avî ketin, avî lê kirin
şebnemi düşmek avî ketin, avî lê kirin şecaat mêrxasî, mêranî, egîdî, dilêrî, secaet m
şeb şap.
m şap (ince kum ve çimentoyla yapılan düzgün döşeme sıvası)
kîm/m şap
şeb (iii) m gece
şeb kirin (i) l/gh şaplamak (bir şeyi şaplı su ile ıslatmak)
şeb kirin (ii) l/gh şaplamak (bir yapının tabanına ince kum ve çimentoyla hazırlanan karışımla sıvamak)
şeb lê xistin şaplamak
şeb rêtin şaplamak (bir yapının tabanına ince kum ve çimentoyla hazırlanan karışımla sıvamak)
şeb û şekir ji hev nas nekirin 1) cahilin teki olmak 2) bunak olmak
şebab (i) rd 1. genç 2. en iyisi, değme
şebab (ii) m bir tür kaval
şebab (iii) bnr şewab
şebak m tasma
şeban m şaban (ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi)
şebçirax n 1. şimşirek taşı 2. gece çırası (geceleyin sokakları aydınlatmak için kullanılan çıra gibi)
şebdîz nd Hüsrev Perviz’in karayağız atı
şebeh m siluet
şebek (i) zo/m 1. şebek 2. rd şebek (çirkin ve arsız kimse) (mec)
şebek (ii) m ağ, balık ağı
şebeke m 1. şebeke, ağ * şebekeya ragihanê haberleşme şebekesi 2. mec şebeke (birbiriyle bağlantılı ve gizli çalışan kimselerin tümü) 3. şebeke (üniversite öğrencilerinin kimlik kartı)
şebekeya boriyan boru ağı
şebeng m 1. hayalet, görüntü 2. fîz tayf
şebengbîn fiz/m tayfölçer, spetroskop
şebengbînî m tayf ölçümü, spetroskopi
şebengbînzan nd/nt tayfölçer bilimcisi
şebengpîv m spektrometer
şebeq bnr şefeq
şebeş bnr zebeş
şebikandî rd aksatılmış olan
şebikandin m 1. aksatma 2. kramp girmesine neden olma 3. hamlatma, hamlanmasına neden olma
l/gh 1. aksatmak 2. kramp girmesine neden olmak 3. hamlatmak, hamlanmasına neden olmak
şebikîn eli ayağı tutulmak.
m 1. aksama 2. kasılma (takallüs etme, organlar kasılma) 3. kramp girme 4. hamlanma
l/ngh 1. aksamak 2. kasılmak (takallüs etmek, organlar kasılmak) 3. kramp girmek 4. hamlanmak
şebk m kramp
şebk ketin (cihekî) -e kramp girmek
şebkirî rd şaplı (yapının tabanı ince kum ve çimentoyla sıvanmış olan)
şebkirin (i) m şaplama (bir şeyi şaplı su ile ıslatma)
şebkirin (ii) m şaplamak (bir yapının tabanına ince kum ve çimentoyla hazırlanan karışımla sıvama)
şebnem m şebnem, çiy
şebo rd yaramaz (haşarı kimse)
şebok zo/m ala balık
şebşebok zo/m yarasa (Vespertilio)
şeb şew
1. biharat (navdêr, mê) biharatek yan gulavek e: şekir û şebê.
Herwiha: şeba.
ji: Li gor Dihxuda navê deverekê ye li Yemenê û bi biharat û gulavên xwe yên bihagiran navdar e û ehlê wê ji bi firotina wan zengîn bûye..
: şebî
şeb û şekir çûn diyarbekir, şekir rûnişt dengê xwe nekir, şeb rabû pesnê xwe kir (biwêj) yên çê, leheng û bedew zêde pesnê xwe nadin û dilnizm in, lê yên bêzereng gelekî pesnê xwe didin û xwe zêdetirîn didin nîşan dan. ji xwe yên ji dilê xwe têrjî wisa kifş dibin. şeb û şekir çûn diyarbekir, şekir rûnişt dengê xwe nekir, şeb rabû pesnê xwe kir.
şeb û şekir ji hev du nas nekirin (biwêj) ji tiştekî fêm nekirin. ew ji çi dizane? şeb û şekir ji hev du nas nake.
şeb û şekir li cem (yekî) yek bûn (biwêj) cudatiya tiştên baş û nebaş fêm nekirin. wisa jî ne tu kar e lo, şeb û şekir li cem wî mêrikî yek e.
şebab (rengdêr) (navdêr) xort, ciwan, genc, law, pirr baş, gelek jêhatî.
ji wêjeyê: Li cem me (li Kobaniyê ) peyva şebab heye, bi wateya pir baş e. Em dibêjin: Xortekî şebab e, hespek e şebab e, genimekî şebab e, yanî pir başe. Gelo ev peyva li hin deverên din bi kar tê..
ji: ji erebî شباب (xort) yan jî bi maneya pirr baş, gelek hêjatî ji şa(h) + bab, bo nimûneyên bi heman awayî çêkirî binere: şabanû û sebab/segbab..
: şebabane şebabî şebabîtî şebabtî
şebabane (rengdêr) bi awayekî şebab.
ji: şebab + -ane
şebabî (navdêr, mê) rewşa şebabbûnê.
ji: şebab + -î
şebeh (navdêr) reşkê şevê..
ji: (شبح), ji erebî
şebek 1. torr; kom (navdêr, mê) torrBide bwr şibak.
ji wêjeyê: Serokê şebeka Biyoteknolojiya Îranê got: Îran dermanê bi navê M.S dişîne 3 welatan..
ji: ji erebî.
: şebekî
şebeke (navdêr, mê) torr, komtorr, çend tiştên yan kesên li gel hev peywendîdar.
ji wêjeyê: Bulent Orakogluyê cihgirê berê yê serokê Daîreya Istixbarata Emniyeta dewleta tirkan dibêje rêberê PKK-ê Abdullah Ocalan jî endamê şebekeya Ergenekonê ye û dibêje Emerîkayê endamên Ergenekonê û di nêv wan de Abdullah Ocalan jî perwerde kiriye..
ji: ji erebî شبكة (şebeket), têkilî şebek, şibak, şewk, şok , hemû ji شبك (ş-b-k-: niximandin, pêçan), hevreha aramî שׂבכ (ş-b-k-), akadî şebiku..
: şebekeyî, şebekî
şebekeyî (navdêr, mê) rewşa şebekebûnê.
ji: şebeke + -yî
şebekî (navdêr, mê) rewşa şebekbûnê.
ji: şebek + -î
şebeng 1. rengên ku ji rengên sereke hatine darijtin 2. xeyala gerok a ku kesê di xewê de dibîne; qeretû
(navdêr, mê) rengên ji rengên serekî hatîne darijtin, şeveng
şebenga rojê rengên keskesorê
şebengbîn (navdêr, mê) spektroskop, spektrometer, ronahîpîvk: amûrek e bo lêkolînên li ser ronahiyê, ronahîpîvk.
Herwiha: şebengbînik, şebengbînk.
ji wêjeyê: Şîtelkirineke şebengbînî (spectroscopic analysis) hişkere dike, ko ew superbertelaş di çerxeke hêkeyî (elliptic orbit) de li dora heyberekî veşartî dizîvire..
ji: şebeng + -bîn.
: şebengbînik, şebengbînî, şebengbînk
şebengbînî (navdêr, mê) rewşa şebengbînbûnê.
ji: şebengbîn + -î
şebengbînkî (navdêr, mê) bi şebengbînî.
ji: şebengbîn +-kî
şebeş bi dengê xwe, hinar bi rengê xwe (biwêj) her ti şt û her kes li gorî taybetiyên xwe. jixwe heke her tişt û her kes wekî hev bûya, çi tema jiyanê dima? şebeş bi dengê xwe, binar bi rengê xwe.
şebî (navdêr, mê) rewşa şebbûnê.
ji: şeb + -î
şebî erûs (navdêr, mê) şeva yarê ku ahenga salvegerra mirina Mewlana Celaledînê Rûmî ye û salane li Qonyayê tê pîrozkirin.
Herwiha: şebî arûs (di bin tesîra tirkî de).
ji wêjeyê: Mewlana mirinê wekî gehiştina yarê yanî wekî ”Şeb-î arûs” bi nav dike û ev wuslet bi fedakariya berdewam ya di jiyanê de dest pê dike û heta mirinê berdewam dike..
ji: ji farisî شب عروس (şebi erûs: şeva yarê) ji farisî شب (şeb: şev) + ji erebî عروس (erûs: bûk) ji ber ku Mewlana Celaledînê Rûmî bawer dikir ku mirov bi mirinê digihe Yarê/Yara xwe ku Xwedê ye.
şebih Peyv ji erebî hatiye,شبيح, koka wê ji şebeh (شبح) e, bi wateya reşkê şevê. Gotina şebîh di nîvê duwem ê salên heştiyan ên sedsala bûrî li sûriyê hate bikaranîn; li hin ciwanên malbata Elesed(Malbeta Hafiz Elesed, serkomarê sûriyê yê berê, û bavê Beşar Elesed, serkomara sûrî yê îroyîn) hate kirin, yên ku çetetî, kotekî û zordarî li milet dikirin.
şebikî Kesê/a ku nava gavên wî/wê axilbe ji xwêdanê şeliqiye û gavên xwe hêdî û fireh davêje û birêve diçe.Kerê me şebikiye îro em nikarin wî bivin nava rez.wê rojê di dawetê de hingî min leyist ez şebikîm.
şebikîn di nava gavan de brîn derketin û nikarbûna birêveçûnê.
şebikîn/dişebike/bişebike li hev alîn
şebk (navdêr, mê) firk.
ji: şeb +-k
şebo (navdêr, mê) şebû, şevbêhn, şevbo
şebû (navdêr, mê) şevbêhn, şevbo, şebo, gulek e.
ji: ji farisî شب بو (şebbûy) ji شب (şeb: şev) + بوى (bûy: bêhn).
ji wêjeyê: Em jî dibêjinê şebû, û her ji farisî hatîye wergirtin.. Navê zanistî: Erysimum cheiri, Cheiranthus cheiri
şebûn (navdêr, mê) (Binihêre:) şe
şebûyî (rengdêr) (Binihêre:) şe
şebbab hübsch
jung
lebhaft
schön
şeb (n) şap
şebab (m) bakınız: şebabe (m)
şebabe (m) kaval
şebake (m) bakınız: şibake (m)
şebaki (m) bakınız: şibake (m)
şebek şebek
-e, şebek
şebek şebek, -e
şebeke torre (m) (TE)
şebnem rewa (n), awî (m)