Encamên lêgerînê
şayikî m 1. kayganlık 2. pütürsüzlük
şayikî bûn l/ngh pürüzsüzleşmek, pütürsüzleşmek
şayikîbûn m pürüzsüzleşme, pütürsüzleşme