Encamên lêgerînê
şar şar şir şir, şûr şûr h
şir şir, şûr şûr h
şarab rengî
şarab rengi 1. şerabî (rengê meya sor) m 2. şerabî (tiştê ji vî rengî) rd
şarabi xemrî, xumrî, şerabî (tiştê ji rengê meya sor e) rd
şarabî xemrî, xumrî, şerabî (tiştê ji rengê meya sor e) rd
şarampol şerampol m
şerampol m
şarap mey, xemr, şarab m
mey, xemr, şarabm
şarap kadehi meyqedeh, bade, badîn
meyqedeh, bade, badîn
şarap mahzeni nawîs
nawîs
şarap rengi bnr şarab rengi
xemrî
şarap tortusu xumrî (sorê bi more ve)
xumrî (sorê bi more ve)
şarapçı 1. meyker, şerabker nd/nt 2. meyfiroş, şerabfiroş nd/nt 3. meyxur, şerebxur, meyperest rd
1. meyker, şerabker nd/nt 2. meyfiroş, şerabfiroş nd/nt 3. meyxur, şerebxur, meyperest rd
şarapçılık 1. meykerî, şerabkerî 2. meyfiroşî, şerabfiroşî 3. meyxurî, şerebxurî, meyperestî m
1. meykerî, şerabkerî 2. meyfiroşî, şerabfiroşî 3. meyxurî, şerebxurî, meyperestî m
şaraphane 1. meyxane 2. meyxane (cihê ku mey lê tê çêkirin) m
1. meyxane 2. meyxane (cihê ku mey lê tê çêkirin) m
şarapnel şerapnel m
şerapnel m
şarbon hebreş, hebreşk, tebe, hebxurî, şerb bj/m
hebreş, hebreşk, tebe, hebxurî, şerb bj/m
şarıl şarıl şireşir, şûreşûr h
şireşir, şûreşûr h
şarıldama şirin, şûrîn, şûreşûrkirin, şıreşır kirin m
şirîn, şûrîn, şûreşûrkirin, şireşirkirin m
şarıldamak şirin, şûrin kırın şireşir, kirin şûreşûr (ji bo dengê ave) l/gh
şirîn l/ngh, şûrîn l/ngh, kirin şireşir, kirin şûreşûr (ji bo dengê avê) l/gh
şarıltı şirinî *derenin şırıltısı buradan duyuluyor dengê şiriniya robarê jı vir te bıhîstin m
şirînî * derenin şırıltısı buradan duyuluyor dengê şirîniya robarê ji vir tê bihîstin m
şarj lêbarkirin, dagirtin, tijekirin, şar)
lêbarkirin, dagirtin, tijekirin, şarj
şarj etmek 1) lê bar kirin, şarj kirin 2) destpekırina serwextbûna ji tiştekî (argo)
1) lê bar kirin, şarj kirin 2) destpêkirina serwextbûna ji tiştekî (argo)
şarjör şarjor, carcûr m
şarjor, carcûr m
şark rojhilat, şerq m
rojhilat, şerqm
şark çıbanı riş bj
rîş bj
şarkadak şirq h
şîrq h
şarki rojhilatî, şerqî rd
şarkı 1. stran (sîstema deng a ku bi aheng e û hin hîsan hişyar dike) 2. di muzîka Tirkî de parçeyê ku li ser evînê ye û xwediyê naqarat û naxmeyê ye 3. awaz, melodî 4. awayeke helbestê ku di rewşa çarineyê de ye û ji bo ku bê bestekirin tê nivîsîn wj/m
1. stran (sîstema deng a ku bi aheng e û hin hîsan hişyar dike) 2. di muzîka Tirkî de parçeyê ku li ser evînê ye û xwediyê naqarat û naxmeyê ye 3. awaz, melodî 4. awayeke helbestê ku di rewşa çarîneyê de ye û ji bo ku bê bestekirin tê nivîsîn wj/m
şarkî rojhilatî, şerqî rd
şarkı söylemek strin, stran gotin, kilam gotin, stran strin
strîn, stran gotin, kilam gotin, stran strîn
şarkı söyletmek strandin
strandin
şarkıcı stranbêj, stranvan nd/nt
stranbêj, stranvan nd/nt
şarkıcılık stranbêjî, stranvanî m
stranbêjî, stranvanî m
şarkışla Şarqije (Navçeyeke girêdayî Sêwasê) Navê wê ji Dimilkî tê û "Şarqije - şarê qicik, şarê piçûk, bajarê piçûk" ye
şarkiyat rojhilatzanî, rojhilatnasî, oryantalîzm m
rojhilatzanî, rojhilatnasî, oryantalîzm m
şarkiyatçı rojhilatzan, rojhilatnas, oryantalîst nd/nt
rojhilatzan, rojhilatnas, oryantalîst nd/nt
şarkiyatçılık rojhilatzantî m
rojhilatzantî m
şarklı rojhilatî, şerqî nd/rd
rojhilatî, şerqî nd/rd
şarklılık rojhilatîtî, rojhilatîbûn, şerqîtî m
rojhilatîtî, rojhilatîbûn, şerqîtî m
şarküteri şarkuterî m
şarkuterî m
şarlamak şirin, şûrîn l/ngh (ji bo dengê avê)
şirîn, şûrîn l/ngh (ji bo dengê avê)
şarlatan çaçûl, delkbaz, şarlatan rd
çaçûl, delkbaz, şarlatan rd
şarlatanca bi çaçûlî, bi delkbazî, bi şarlatanî rd/h
bi çaçûlî, bi delkbazî, bi şarlatanî rd/h
şarlatanlık çaçûlî, delkbazî, şarlatanî m
çaçûlî, delkbazî, şarlatanî m
şart mere, miqat, şert n
merc, miqat, şertn
şart dilek kipi raweya şert daxwaz
raweya şert daxwaz rz
şart etmek şert girtin
şert girtin
şart kipi raweya hekanî, raweya hekînî rz
raweya hekanî, raweya hekînî rz
şart koşmak şert danîn
şert danîn
şart olmak bûn mecbûrî, bûn ferz
bûn mecbûrî, bûn ferz
şart olsun qerarê Xwedê li canê min şikestî be, bi telaqê bêfetwa, hema bi soz
qerarê Xwedê li canê min şikestî be, bi telaqê bêfetwa, hema bi soz
şart şurt tanımaz şert û şurtan qebûl nake
şert û şurtan qebûl nake
şart tutmak ketin miqatê, şert girtin
ketin miqatê, şert girtin
şartınca wekî ku tê xwestin
wekî ku tê xwestin
şartlama tefîlkirin m
tefîlkirin m
şartlamak tefîl kirin l/gh
tefîl kirin l/gh
şartlandırmak dan rahênandin, demîn pêdan girtin l/lb
dan rahênandin, demîn pê dan girtin l/lb
şartlanma demîn, rahênan m
şartlanmak 1. hatin tefîlkirin l/tb 2. demîn girtin l/gh, demîna xwe girtin l/bw, rahê nîn l/ngh
demîn, rahênan m
1. hatin tefîlkirin l/tb 2. demîn girtin l/gh, demîna xwe girtin l/bw, rahênîn l/ngh
şartlanmış demîngirtî, xûgirtî rd
demîngirtî, xûgirtî rd
şartlar hel û merc nd
şartlaşma şertgirtin m
şertgirtin m
şartlaşmak şert girtin l/gh şartlar hel û mere nd
şert girtin l/gh
şartlı 1. bimerc, bişert 2. tefîlkirî, tefîlbûyî 3. demîngirtî 4. sozdayî, sondxwarî rd
1. bimerc, bişert 2. tefîlkirî, tefîlbûyî 3. demîngirtî 4. sozdayî, sondxwarî rd
şartname şertname m
şertname m
şartsız 1. bêmerc, bêşert 2. tefîlnekirî, tefîl nebûyî rd
1. bêmerc, bêşert 2. tefîlnekirî, tefîlnebûyî rd
şaryo şaryo m
şaryo m
şar 1.kadın başörtüsü. 2.şehir.
m şal
m (r kalın) sağım, sağma
şar (ii) m 1. çelgi (alna bağlanan yazma) 2. yazma (baş örtüsü)
şar (iv) n şehir, kent
şar bûn l/ngh sağılmak
sağılmak
şar kirin l/gh sağmak
sağmak
şara besrayî Basra malı şal
şara hemayî (an jî hema) Hama malı şal
şara kesrewan (an jî kesre) bir şal türü
şara mûsilî Musul şalı
şaran m 1. dizi (bir iplik veya tel üzerine dizilmiş şey) 2. gerdanlık 3. bandırma, sucuk
şarandî (i) rd 1. kızıştırılmış (hareketlendirilmiş, hızlandırılmış) 2. kışkırtılmış, tahrik edilmiş 3. kızıştırılmış, kızdırılmış olan
şarandî (ii) rd közleme
şarandin dağlamak, kızıştırmak.
şarandin (i) m 1. kızıştırma (hareketlendirme, hızlandırma) 2. kışkırtma, tahrik etme 3. kızıştırma, kızdırma
l/gh 1. kızıştırmak (hareketlendirmek, hızlandırmak) * germkirin û şarandina vî şerî bu savaşın kızıştırılması 2. kışkırtmak, tahrik etmek 3. kızıştırmak, kızdırmak
şarandin (ii) m 1. ısıtma 2. közleme (ateş üzerinde sebze pişirme)
l/gh 1. ısıtmak 2. közlemek (ateş üzerinde sebze pişirmek)
şaranfiroş nd/nt bandırmacı, sucukçu (satan kimse)
şaranfiroşî m bandırmacılık, sucukçuluk
şarang bnr şaran
şaranvan nd/nt bandırmacı, sucukçu (imal eden)
şaranvanî m bandırmacılık, sucukçuluk
şarax acur.
bot/m acur
şaraza rd becerikli
şarazatî m beceriklilik
şarbon bj/m şarbon, yanıkara
şarbûn (i) m sağılma
şarbûn (ii) m kentleşme
şarbûnî m kentleşme
şarbûyîn (i) m sağılış
şarbûyîn (ii) m kentleşme
şare m dizi (bir iplik veya tel üzerine dizilmiş şey)
şareban bnr şarevan
şaredar nd/nt belediye başkanı
şaredarî m belediye
şaredarîtî m belediye başkanlığı
şaredarîvan nd/nt belediyeci
şaredarîvanî m belediyecilik
şaredê m ilçe, kasaba
şareder rd şehir dışı olmuş olan
şarederbûn m şehirdışı olma
l/ngh şehirdışı olmak
şarederbûyîn m şehirdışı olma
şarederî m şehir dışı olma
şarederkirin m şehirdışı etme, şehir dışına atma
l/gh şehirdışı etmek, şehir dışına atmak
şaresaz nd/nt şehirci
şaresazî m şehircilik
şarevan belediye başkanı.
nd/nt belediye başkanı
şarevanî belediye.
m 1. belediye 2. belediyecilik 3. rd kentli, medeni
şarewer rd 1. kentli, şehirli 2. sivil
şarewerî m sivillik
şarewî rd kentli, şehirli
şareyar n 1. belediye başkanı 2. dîr kent hakimi, şehir hükümranı, hükümdar
şareyarî m 1. belediye başkanlığı 2. dîr kent hükümranlığı, hükümdarlık
şarêz diş etleri hastalığı.
şareza becerikli, uzman; medeni, uygar.
rd 1. uygar, medenî * civakeke şareza uygar bir toplum 2. uygar, medenî (kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan kimse) * mirovekî şareza uygar bir insan 3. becerikli, hünerli
şareza bûn l/ngh uygarlaşmak, medenîleşmek
şarezabûn m uygarlaşma, medenîleşme
şarezabûyîn m uygarlaşma, medenîleşme
şarezanebûyî rd medeniyetsiz
şarezatî m 1. uygarlık, medeniyet 2. beceriklik
şarezayî m 1. uygarlık, medenîlik, medeniyet 2. beceriklik
şarezayî bûn l/ngh uygarlaşmak
şarezayîbûn m uygarlaşma
şarge bnr şargeh
şargeh m 1. korunak, barınak 2. siper
şarî (i) rd beledî, şehirle ilgili olan
şarî (ii) m eşarp, başörtüsü
m ufak delikli kalbur
şarik m başlığın etrafına sarılan baş bağı
şarîn (i) m 1. kızıştırılma (hareketlendirilme, hızlandırılma) 2. kışkırtılma, tahrik edilme 3. kızıştırılma, kızdırılma
l/gh 1. kızıştırılmak (hareketlendirilmek, hızlandırılmak) 2. kışkırtılmak, tahrik edilmek 3. kızıştırılmak, kızdırılmak
şarîn (ii) m 1. ısıtılma 2. közlenme (ateş üzerinde sebze pişirilme)
l/gh 1. ısıtılmak 2. közlenmek (ateş üzerinde sebze pişirilmek)
şaristan n 1. kent, şehir (büyük kent) 2. dîr kent, site devlet
şaristane h uygarca, medenice
şaristanî rd 1. şehirli, kentli 2. m uygarlık, medenîlik, medeniyet
şaristanî bûn l/ngh 1. kentlileşmek 2. medenîleşmek, kentlileşmek
şaristanîbûn m 1. kentlileşme 2. uygarlaşma, medenîleşme
şaristanîbûyîn m 1. kentlileşme 2. uygarlaşma, medenîleşme
şaristanînas nd uygarlık bilimci
şaristanînebûyî rd medenileşmemiş
şaristaniyet m medeniyet, uygarlık
şaristaniyî rd kentsel
şarj m şarj
şarj bûn şarj olmak
şarj kirin l/gh şarjetmek, yüklemek
şarjkirî rd şarjlı, yüklü (şarj edilmiş olan)
şarjkirin m şarjetme, yükleme
şarjor m şarjör
şarker nd/nt sağıcı
şarkerî m sağıcılık
şarkirî rd sağılmış olan
şarkirin m sağma
şarkuterî m şarküteri
şarlatan rd şarlatan
şarlatanî m şarlatanlık
şarmar n kırkayak
şarmend medeni, uygar.
rd 1. uygar, medenî * civakeke şarmend uygar bir toplum 2. uygar, medenî (kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan kimse) * mirovekî şarmend uygar bir insan
şarmendî m uygarlık, medeniyet
şarmendî bûn l/ngh uygarlaşmak, medenîleşmek
şarmendîbûn m uygarlaşma, medenîleşme
şarnîr m menteşe
şaroçke m ilçe, kasaba, kaza
şarod zo/m arı kuşu (Merops apiaster)
şarpe m eşarp
şarsaniyet m uygarlık, medeniyet
şartîl m tohrak topağı, toprak keseği
şarûçke n ilçe, kasaba, kaza
şarûd zo/m arı kuşu (Merops apiaster)
şarûr bnr şalûr
şarwer rd 1. sivil (askeri olmayan) * parêziya şarwerî sivil savunma 2. sivil (asker sınıfından olmayan kimse)
şarwerî m sivillik
rd sivil (özel bir biçimde olmayan giysi)
şarwerîtî m sivillik
şaryar n 1. belediye başkanı 2. dîr kent hakimi, şehir hükümranı, hükümdar
şaryarî m 1. belediye başkanlığı 2. dîr kent hükümranlığı, şehir hükümranlığı, hükümdarlık
şaryo m şaryo
şar [I] bajar, şeher [II] laçik, destmal *“serê min bi şar e, çi bikim dilê min bi jehr e”
şar bûn (lêker)(Binihêre:) şar
şar kirin (lêker)(Binihêre:) şar
şara jina xwe dan serê xwe (biwêj) ji bo mêrên newêrek an ji pêdiviyên mêran yên li gorî civakê nakin tê gotin. tu ji heqê wê pîlrişke nehatî, tu here şara jina xwe bide serê xwe.
şaran 1. germ bûn. Binêre; şarîn 2. gelek şar. Binêre; şar
şarandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye şarandin
şarandin (lêker)(navdêr, mê) sincirandin, kel kirin, pirr germ kirin, han dan, pal dan, dehf dan, teşwîq bûn, lê germ bûn, lê sor bûn, lê gurr bûn, lê geş bûn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: شاراندن. Tewîn: Lêker: -şarîn-.
Têkildar: şarîn.
: şarandî, şarîner, şarînerî, şarînerîtî, şarînertî
şarandin/dişarîne/bişarîne 1. germ kirin 2. dijwar kirin 3. azirandin 4. arandin
şarax ecûr
şarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) şar
şarbûnî (navdêr, mê) bajarbûnî.
ji: şar +-bûnî
şarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) şar
şarê (Soranî) (navdêr)wate, kolan, cade
şaredar serokê belediyeya bajarekî
(navdêr) serokbeledî, birêveberê/a bajarrekî, serokê/a bajarrekî, serokê/a şaredariyekê, bajarrvan.
Herwiha: şehredar.
Bide ber: şalyar, şaryar.
Têkildar: muxtar, parêzgar, walî.
ji: şar + -e- + -dar.
: şaredargeh, şaredarî, şaredarîtî, şaredartî, şaredarxane
şaredarî belediyeya bajêr
(navdêr, mê) beledî, bajarrvanî, şarevanî, birêveberî, rewşa şaredarbûnê.
ji: şaredar + -î
şaredarxane (rengdêr) bi awayekî şaredar.
ji: şaredar + -ane
şaredê (navdêr, mê) qesabe, bajarrok, şaroçke
şarestûn kêran
şarestûn kirin kêran avêtin ber
şarestûnkirin (navdêr)danana yan rêzkirina bireka stûnan li bin banê avahî
şarevan (navdêr, nêr) (navdêr, mê) bajêrvan, parêzgar
şarevanî (rengdêr) bajêrvanî
şarêz nexweşiyeke pidûyên diranan e
şareza 1. kesê ku li bajaran mezin bûye û hay ji çerxa felekê heye 2. pispor 3. zana 4. beled
(navdêr) pispor, zana, alim, xebîr, ekspert, profesyonel, spesyalîst, kesa/ê li ser tiştekê/î pirr dizane, aşna, beled, kesa/ê dizane filan cih li kû ye yan dizane li derekê bigerre bêyî ku winda bibe.
Herwiha: şahreza şehreza.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: شاره‌زا.
ji: Ji şehreza ji şehr + -e- + -za anku bajarrî, zarroka/ê bajarriyan anku zana, bide ber gundî ku herwiha bi maneya nezan jî tê bikaranîn. Herwiha bide ber beled (bi maneya şareza) ku ji peyva erebî beled (bajarr) e û herwiha pispor ku ji îraniya kevn wise-pusre anku kurrê malê ye. e ya navbera şar û za ji ber hindê ye ku forma kevntir şehreza bû û bo sivikkirinê e di navbera herdu peyvên bingehîn de cih girtiye daku du herfên bêdeng li pey hev neyên. Lê paşî bûye şareza anku h jê ketiye lê dîsa jî e maye. şar û -za herdu jiari ne..
Bikaranîn: Lêker: şareza bûn, şareza kirin. Navdêr: şarezabûn, şarezakirin Rengdêr: şarezabûyî, şarezakirî.
: şarezatî şarezayane şarezayî
şareza bûn (lêker)(Binihêre:) şareza
şareza kirin (lêker)(Binihêre:) şareza
şarezabûn (navdêr, mê) mirov di karekî da pelewan bi bit, zanabûn, hînbûn
şarezabûyî (rengdêr) (Binihêre:) şareza
şarezad (navdêr, nêr) (navdêr, mê) kur yan keça aran, xelkê bajaran
şarezahî 1. pisporî 2. zanatî 3. beledî 4. pîşekarî
şarezahiya hunerî pisporiya di qadekî an jî pîşeyekî de
şarezakî (navdêr, mê) bi şehrezayî, bi sivikdestî, bi jêhatînî, jîrekî, bi tazeyî.
ji: şareza +-kî
şarezakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye şareza kirin
şarezakirin (navdêr) fêrkirin, hînkirin
şarezanebûyî (rengdêr) bêmedeniyet, bêşaristanî.
ji: şareza +nebûyî
şarezayane (rengdêr) bi awayekî şareza, zîrekane, biaqilane.
ji: şareza + -ane
şarezayî (navdêr, mê) pisporî, ekspertî, şarezabûn, pisporbûn, ixtisas, xebîrî, karzanî.
Herwiha: şarezahî, şarezatî, şahrezahî, şahrezatî, şahrezayî, şehrezahî, şehrezatî, şehrezayî.
ji: şehreza + -hî.
Bikaranîn: Lêker: şarezayî bûn, şarezayî kirin. Navdêr: şarezayîbûn, şarezayîkirin Rengdêr: şarezayîbûyî, şarezayîkirî
şarezayî bûn (lêker)(Binihêre:) şarezayî
şarezayî kirin (lêker)(Binihêre:) şarezayî
şarezayîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) şarezayî
şarezayîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) şarezayî
şarezayîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye şarezayî kirin
şarezayîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) şarezayî
şarezor (navdêr, mê) bajarrkek Başûrê Kurdistanê ye.
Herwiha: Şarezûr.
: şarezorî, şarezorîtî
şarhan 1. germ bûn, şarîn 2. gelek şarh, şerh
şarî (navdêr, mê) rewşa şarbûnê.
ji: şar + -î
şari' (navdêr, mê) rêyek bi çîmentoyê yan maddeyek din hatî avakirin (bi taybetî bo tirimpêl pê ve bimeşin).
Herwiha: cadde, cede.
Hevwate: cade, kuçe, şeqamNêzîk, kolan
şarih (navdêr, mê) zikak, kolan, kuçe, cade, şeqam, rê, zaboq, zuqaq
şarîkurd Serenav,mê, navê bajarekî li Rojhilatê Kurdistanê ye ku paytexta parêzgeha Çarmihal û Bextiyarî ye.
ji: şar + Kurd
şarîn (lêker)(navdêr, mê) sincirîn, kel bûn, pirr germ bûn, han dan, pal dan, dehf dan, teşwîq bûn, lê germ bûn, lê sor bûn, lê gurr bûn, lê geş bûn.
Herwiha: şaran şarihan şarhan şarhîn şarihîn şariyan şarîyan şaryan.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: شارین. Tewîn: Lêker: -şar-.
Têkildar: şarandin.
Bide ber: şar şerh.
: şarayî şarî şarok şarokî
şarîn/dişare/bişare 1. kel bûn, germ bûn 2. arîn
şaristan 1. medeniyet 2. avadanî
(navdêr, nêr) Hemû nirxên welatekî an jî netewekî dihundirîne, Ji bajar û gundên girêdayî herêmekê re tê gotin.Pêkhateke îdari ye li Îranê.
: şaristanî, lêkdana şaristanan
şaristanî têkildarî medeniyet û avadaniyê
(navdêr, mê) medeniyet, sivîlîzasyon, pêşketin, peristin, pêşketîbûn, civaka nûjen, çande, kultûr, civaka pêşketî: şaristaniyên Mezopotamyayê, dijwateya hovîtiyê yan barbarîzmê.
Herwiha: şahristanî, şehristanî.
ji: şaristan + -î.
Bikaranîn: Lêker: şaristanî bûn, şaristanî kirin. Navdêr: şaristanîbûn, şaristanîkirin Rengdêr: şaristanîbûyî, şaristanîkirî
şaristanî bûn (lêker)(Binihêre:) şaristanî
şaristanî kirin (lêker)(Binihêre:) şaristanî
şaristanîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) şaristanî
şaristanîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) şaristanî
şaristanîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye şaristanî kirin
şaristanîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) şaristanî
şaristanînebûyî (rengdêr) barbar, hov.
ji: şaristanî +nebûyî
şaristaniyet (navdêr, mê) şarmendî, şarezayî, medeniyet, şaristanî, şarsaniyet, şarezatî.
ji: şaristan +-iyet
şarize (rengdêr) kesê/a ku ji heqî afaxtinê derdikeve, pirr dizane biaxife û gotinan li hev bihêne felankeso/ê ji şarize ye!.
Bi zaravayên kurdî: Kurdî (Soranî): Zazakî: Kurmancî: Kurdiya başûr: Lekî: Hewramî:
şarj (navdêr, mê) şenh, dagirtina pîlan yan bateriyan bi enerjiyê daku bixebitin: şarj kirin, şarj bûn.
Herwiha: çarc.
ji wêjeyê: Li navçeya Silopiya ku bi ser Şirnexê ve girêdayî ye, xwendekarê bi navê Ridwan Kaden(17) pîlek(baterî) bi hejandinê şarj dibe, çêkir..
ji: ji frensî charge.
Bikaranîn: Lêker: şarj bûn, şarj kirin. Navdêr: şarjbûn, şarjkirin Rengdêr: şarjbûyî, şarjkirî.
: şarjbûyî şarjker şarjkirî
şarj bûn (lêker)(Binihêre:) şarj
şarj kirin (lêker)(Binihêre:) şarj
şarjbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) şarj
şarjker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê şarj dike.
ji: şarj + -ker
şarjkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye şarj kirin
şarjkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) şarj
şarker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê şar dike, bêrîvan, doşîner.
ji: şar + -ker
şarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye şar kirin
şarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) şar
şarlatan (rengdêr) (navdêr) hîlebaz, fêlbaz, xapînok, sextekar.
ji wêjeyê: Bi dîtina min te di derbarê van herdu şarlatanan da analîzên gelekî rast kirine.(Zinarexamo.blogspot.com, 8/2010).
ji: Bi rêya frensî charlatan ji îtalî.
: şarlatanane, şarlatanî, şarlatanîtî, şarlatantî
şarlatanane (rengdêr) bi awayekî şarlatan.
ji: şarlatan + ane
şarlatanî (navdêr, mê) rewşa şarlatanbûnê, delkbazî, firîwî, sextekarî, dekbazî, hîlebazî, fenbazî, dexelî, xapînokî, lêbokî, fetbazî, çaçûlî.
ji: şarlatan + -î
şarmend (navdêr, mê) şareza, medenî.
ji: şar +-mend
şarmendane (rengdêr) şaristane, şarezane.
ji: şarmend +-ane
şarmendî (navdêr, mê) şarezayî, şaristaniyet, medeniyet, şaristanî.
ji: şar +-mendî
şarmendî bûn (lêker)(Binihêre:) şarmendî
şarmendîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) şarmendî
şaroçke (Soranî) (navdêr) bajarrk, bajarrok, bajarrên biçûk, nahiye, qeza.
Herwiha: şaroçike, şarûçke, şarûçike.
ji: şar + -oçke.
: şaroçkeyî
şaroçkeyî (navdêr, mê) rewşa şaroçkebûnê.
ji: şaroçke + -yî
şarpe (navdêr, mê) kefî, kevînk, serpoş, dersok, egale, şaşik, cemedanî, kum, kulav, kolos
şarwerî (navdêr, mê) şarwerîti, sîvîlî, sîvîlîtî.
ji: şar +-werî
şar city
şarandin to incite, to instigate, to urge
şaredar mayor, city manager
şaredarî municipal government, city board, municipal corporation
şareza conversant, familiar
competent.
şarezayî conversance, familiarity
f. competence, expertise
şaristanî civilization; (bajarvanî) urbanism
şarmend urbane, civilized
şar Band
Binde
Kopftuch
langes Band, um den Kopf gewunden
langes Materialband
Schärpe
Stadt
Tuch
Turban
şar-summakî marmoriertes geflammtes langes Tuch
Schärpe
Stoffstreifen
şaredar Bürgermeister
Stadtdirektor
şaredarî Stadtverwaltung
şareza Experte
şaristan Zivilisation
şar halk
şaristan il
kent
şehir
vilayet
şaristanij kentli
şehirli
şarap şerab (n), mey (m)
şarap içen şerabwer, -e; meywer, -e
şarbon b. karakabarcık
şark rojhelat (n)
şark çıbanı rîşa şerre (m), kergane (m)
şarkıcı deyîrbaz, -e; dengbêj, -e
şart şert (n), merc (n)
şart kipi b. dilek-şart kipi
b. dilek-şart kipi
şartlı şertin, -e
şartlı salıverme veradayîşo şertin (n)
şartlı salıvermek veradayena şertine (m)
şartlı tahliye texlîyaya şertine (m), veradayîşo şertin (n)