Encamên lêgerînê
şanazî pê kirin l/bw (biriyle, bir şeyle) gurur duymak, iftihar etmek, onur duymak