Encamên lêgerînê
şamoşewlo rd 1. şapşal (giyecek için; bol, dökük ve biçimsiz) 2. pejmürde, bakımsız 3. kılıksız, sünepe (giyimi düzgün olmayan)
şamoşewlo bûn l/ngh 1. şapşallaşmak 2. kılıksızlaşmak
şamoşewlobûn m 1. şapşallaşma 2. kılıksızlaşma
şamoşewlobûyîn m 1. şapşallaşış 2. kılıksızlaşış
şamoşewlotî m 1. şapşallık 2. kılıksızlık