Encamên lêgerînê
şakırtı ricf m
1. wîçînî, vîçînî 2. şîqînî, şeqînî, reqînî, çeqînî, rikînî 3. şirînî, xuşînî, gujînî m
1. wîçînî, vîçînî 2. şîqînî, şeqînî, reqînî, çeqînî, rikînî 3. şirînî, xuşînî, gujînî m
şakırtılı 1. biwîçîn, bivîçîn 2. bişîqînî, bitepîn, bireqîn, biçeqîn, bişeqîn, birikîn 3. bişirîn, bixuşîn, bigujîn rd
1. biwîçîn, bivîçîn 2. bişîqînî, bitepîn, bireqîn, biçeqîn, bişeqîn, birikîn 3. bişirîn, bixuşîn, bigujîn rd
şakırtısız 1. bêwîçînî, bêvîçînî 2. bêşîqînî, bêşeqînî, bêçeqînî, bêşîrqînî, bêreqînî, bêrikînî 3. bêşirinî, bêxuşînî, bêgujînî rd
1. bêwîçînî, bêvîçînî 2. bêşîqînî, bêşeqînî, bêçeqînî, bêşîrqînî, bêreqînî, bêrikînî 3. bêşirînî, bêxuşînî, bêgujînî rd