Encamên lêgerînê
şahbender nd/nt şehbender, konsolos
şahbenderî m şehbenderlik, konsolosluk (konsolosun yaptığı iş)
şahbenderxane m konsolosluk, konsoloshane
şahbender nûnêrê dûgelê yê li derveyî welêt, sefîr
şahbenderî sefîrtî
şahbenderxane sefaret