Encamên lêgerînê
şöyle böyle 1) di wê navê de 2) hemen hemen, xwar û jor, kêm û zêde
1) di wê navê de 2) hemen hemen, xwar û jor, kêm û zêde
I) Di wê navê de. II) Kêm û zêde. Hema hema.
şöyle böyle demek Manî çêkirin. Hincet çêkirin.